Berrogei egun

miércoles, 6 de octubre de 2010

Hiletak Funerales

Hileta

HILETA: KRISTAU OSPAKIZUNA

Hileta, Kristau Alkarteak bere alkarteko kide bati, Berbizkundearen sinismen eta itxaropenetik egiten deutson azken agurra da... "Gero arte" bat esatea da.


FUNERAL: CELEBRACIÓN CRISTIANA DE LA MUERTE

En un funeral, los creyentes celebramos la despedida que, desde la fe y la esperanza en la Resurrección, hacemos a un miembro de nuestra Comunidad Cristiana.


Gauza bi zaindu behar ditugu hiletetan:
-Otoitz-giroa Eleizkizun barruan,
-eta bardintasuna. Hildako guztiak etxe bardineko anai-arrebak diralako.

HORREGAITIK

1. Koroiak, banderak, dantzak, txistulariak, abeslari apartekoak, e.a. Eleizkizunetik kanpo geldituko dira.
2. Lehentasuna familiakoei bakarrik, eta ez taldeei eta entitateei edo erakundeei.
3. Egun beretan, hildako gehiago suertatuko balitz, Eleizkizun beratan ospatu.
4. Olata mezak eta lehen urte-hurreneko hildakoen izenak baino ez dira iragarriko aurreko domeketan. Beste guztien izenak, egun beratan Mezan aitatuko dira.


En los funerales, sobre todo cuidaremos:
- un ambiente religioso de oración
- y cierta igualdad; porque todos somos hermanos de una misma familia.

POR ESO

1. Las coronas, banderas, danzas, txistu y coros especiales quedarán fuera de la iglesia.
2. La primacía sólo se dará a la familia del difunto, y no a grupos o entidades.
3. Si coincidiesen más de un entierro en un mismo día, se celebrarán conjuntamente.
4. Los domingos no se anunciarán en Misa los difuntos del domingo siguiente. Se les nombrará en la Misa del día. Sólo se anunciarán por adelantado la Misa de Salida y el Primer Aniversario.Arratiako Pastoral Batzordea
Consejo Pastoral de Arratia
1997

No hay comentarios: