Jesusen hitza

lunes, 28 de junio de 2021

Jakintsu eta sendatzaile Sabio y curador: Jose Antonio Pagola


Ez zuen kultura-ahalmenik, lege-maisuek bezala. Ez zen intelektual eskolatua. Ez zuen ahalmen sakraturik ere, tenpluko apaizek bezala. Ez zen familia ohoragarri bateko kide, ez zen Seforis eta Tiberiades hirietako elite hiritar ere. Jesus eraikuntzako langile zen, Galilea Behereko herrixka ezezagun batean.

Ez zuen ikasi inongo eskola rabinotar batean. Ez zen legea azaltzera emana. Ez zuen doktrina-eztabaiden kezkarik. Ez zen arduratu sekula Tenpluko errituez. Bizitza ulertzen eta bizitza beste era batean bizitzen irakasten zuen maisutzat zeukan jendeak.

Markosen arabera, Jesus Nazaretera iritsi denean, ikasleak lagun dituela, herritarrak harriturik gelditu dira, bi gauzarengatik: beraren bihotzeko jakinduriagatik eta sendatzeko eskuetan duen ahalmenagatik. Hori zen jendea gehienik erakartzen zuena. Jesus ez da pentsalari bat, doktrina bat azaltzen duena, baizik eta Jainkoaz duen bere esperientzia komunikatzen eta maitasunaren zeinupean bizitzera eragiten duena. Ez da jauntxo-lider bat, bere ahalmena ezartzen duena, baizik eta sendatzaile bat, bizitza sendatu eta sufrimena arintzen duena.

Halaz guztiz, Nazareteko jendeak ez dio egin harrera onik. Indargabetu egin nahi izan dute beraren presentzia mila eratako galderaz, errezeloz eta susmoz. Ez dute onartu beraren irakaspena, eta ez diote bide eman beraren indar sendatzaileari ere. Ez du lortu Jesusek jende hura Jainkoagana hurbiltzea, ezta guztiak sendatzea ere, nahi izango zuen bezala

Jesus ezin ulertu du inork kanpotik. Berarekin harremanetan hasi behar izaten da. Eta berari utzi beharra irakats diezazkigun gauza erabakitzaileak, hala nola, bizipoza, errukia edota mundu zuzenago bat kreatu nahia. Utzi beharra lagundu diezagun Jainkoaren presentzia adiskidetsu eta hurbilean bizitzen. Norbait, Jesusengana hurbiltzen denean, ez da sentituko beraren doktrinak erakarria, baizik eta beste era batean bizitzera gonbidatua

Bestetik, Jesusen indar salbatzailea esperimentatzeko, beharrezkoa dugu senda gaitzan uztea: barne askatasuna pixkana berreskuratzen, zurruntzen gaituzten beldurretatik liberatzen, eskastasunetik irteten ausart gaitezen lagundu diezagun uztea, alegia. Jesusek gaur egun ere «eskuak ezartzen» jarraitzen du. Beragan sinesten dutenak bakarrik sendatzen dira.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 14. igandea – B (Markos 6,1-6)

SABIO Y CURADOR

No tenía poder cultural como los escribas. No era un intelectual con estudios. Tampoco poseía el poder sagrado de los sacerdotes del templo. No era miembro de una familia honorable ni pertenecía a las élites urbanas de Séforis o Tiberíades. Jesús era un obrero de la construcción de una aldea desconocida de la Baja Galilea.

No había estudiado en ninguna escuela rabínica. No se dedicaba a explicar la ley. No le preocupaban las discusiones doctrinales. No se interesó nunca por los ritos del templo. La gente lo veía como un maestro que enseñaba a entender y vivir la vida de manera diferente.

Según Marcos, cuando Jesús llega a Nazaret acompañado por sus discípulos, sus vecinos quedan sorprendidos por dos cosas: la sabiduría de su corazón y la fuerza curadora de sus manos. Era lo que más atraía a la gente. Jesús no es un pensador que explica una doctrina, sino un sabio que comunica su experiencia de Dios y enseña a vivir bajo el signo del amor. No es un líder autoritario que impone su poder, sino un curador que sana la vida y alivia el sufrimiento.

Sin embargo, las gentes de Nazaret no lo aceptan. Neutralizan su presencia con toda clase de preguntas, sospechas y recelos. No se dejan enseñar por él ni se abren a su fuerza curadora. Jesús no logra acercarlos a Dios ni curar a todos, como hubiera deseado.

A Jesús no se le puede entender desde fuera. Hay que entrar en contacto con él. Dejar que nos enseñe cosas tan decisivas como la alegría de vivir, la compasión o la voluntad de crear un mundo más justo. Dejar que nos ayude a vivir en la presencia amistosa y cercana de Dios. Cuando uno se acerca a Jesús, no se siente atraído por una doctrina, sino invitado a vivir de manera nueva.

Por otra parte, para experimentar su fuerza salvadora es necesario dejarnos curar por él: recuperar poco a poco la libertad interior, liberarnos de miedos que nos paralizan, atrevernos a salir de la mediocridad. Jesús sigue hoy «imponiendo sus manos». Solo se curan quienes creen en él.

José Antonio Pagola

 

14 Tiempo ordinario – B (Marcos 6,1-6)

 

No hay comentarios: