Welcome to Gernikaldea 2023/24

jueves, 4 de febrero de 2021

Caritas Arratiaren 25 urteak erakusketa baten

Cáritas Arratia celebra sus 25 años con una exposición.

Martxoan 2tik hasita Igorreko Kultur Etxeko Erakusketa gelan, ikusgai egongo da 15 egunetan.  Lehenengo egunean Carlos Bargos, Caritaseko zuzendariak hitz egingo deusku. Badogu gauza gehiago, baina ondiokan konkretatu behar ditugu. Baita eskerrak emoteko mezea ospatuko dogu Dimako elizan, martxoak , eguerdiko 12etan.

Orain lau urte Frantzisko Aita Santuak 2017. Azaroan MUNDU MAILAKO I POBREEN EGUNA izendatu eban eta harrezkero, Arratiako Caritasek ardurakidetasunez hartu dau, urtez urte egun hau. Lehenengo urtean KANPAIAK jo ziran Arratiako eliza eta ermitetan, gure kontzientzian astindu nahirik. 2. ALKARTASUN AFARIA – 3. KANTA POBREZIAREN AURKA –        4. LUZATU ESKUA POBREARI. Azkenengo hau, zorioneko Arratiako tranbiaz baliatuz,  benetan arraskatatsua izan da. Jende askok parte hartu dau eta hori oso garrantzitsua izan da. Izurrite hau dala ta gauzak aldatu behar izan dira, baina halan be, orain parrokiz-parroki dabil gure tranbia eta martxoan 2tik hasita Igorreko Kultur Etxeko Erakusketa gelan, ikusgai egongo da 15 egunetan. Bertan hainbat ekintza antolatzen gabiz. Lehenengo egunean Carlos Bargos, Caritaseko zuzendariak hitz egingo deusku. Badogu gauza gehiago, baina ondiokan konkretatu behar ditugu. Baita eskerrak emoteko Dimako elizan, martxoak 14an meza 12etan.

 


2.- Caritas Arratia, orain 25 urte hasi ginan lanean sektore mailan, baina parrokietan  lehenago baegoan Caritas.

Hiru urteko formazioa egin ondoren, bialduak izan ginan 1996. eko  martxoaren 30ean eta hortik aurrera sektore mailan  eta parrokietako ordezkariakaz talde bat osotu zan.

Badakigu, Eleizaren eginkizun garrantzitsuetariko bat Caritas dala. Jesusen jarraitzaile izan nahirik, Berak pobreenganako maitasuna agertzen deusku eta hori da gure eginkizuna. Caritasen logoa bihotza da, maitasuna batez ere beharrizanean dagoenari laguntza eskeiniz.

-         Lehenengo HARRERA egiten hasi ginan, familiei laguntzen.

Arratiako familiei laguntzak ahal danik ondoen bideratzeko, batzarrak eukiten ditugu Caritaseko Gizarte langilearekin,  Mankomunidadeko Gizarte langileekin koordinatuta

 

-          Sensibilizazioa kanpainen bidez, baita hainbat ekintzen bidez, adibidez Errefuxiatuen aldekoa eta abar

 

-          Bidezko merkataritza herrietan dagozan azokatan…..

 

-         Sukalde-ikastaroak

 

Caritas Arratiaren 25 urteak ospatzeko aukera ederra daukagu eta zelan ez jendea animatu Kultur Etxeko ikustaldia bisitatzera  eta behin 25 urte ospatu ezkero  zelan ez egin deialdi berezia boluntario barriei  beste 25 urtera begira beharrizanean dagozen pertsonei laguntza emoteko prest zagozenoi?  

Animatu zaitez eta hurreratu, une honetan caritasen gabizanoi eta hitz egingo dogu, merezidu dau ta beharrizanean dagoenari eskua luzatzea.

 

 


Cáritas Arratia celebra sus 25 años con una exposición

 

Hace cuatro años que el Papa Francisco convocó el I Día Mundial de los Pobres y desde entonces Cáritas de Arratia lo ha acogido con corresponsabilidad, año tras año. El primer año sonaron las campanas en las iglesias y ermitas de Arratia, tratando de sacudirnos de nuestra indiferencia. El segundo año organizó una Cena solidaria. El tercero el concierto “Canta contra la pobreza”. Y el cuarto año: Extiende tu mano al pobre. Este último, aprovechando el dichoso tranvía de Arratia, ha sido realmente exitoso. Ha participado mucha gente y eso ha sido muy importante. A pesar de que las cosas han tenido que cambiar debido a esta epidemia, ahora nuestro tranvía visita todo Arratia de parroquia en parroquia y a partir del 2 de marzo estará expuesto en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Igorre durante 15 días. Allí se organizarán diversas actividades. El primer día nos hablará Carlos Bargos, director de Cáritas diocesana. Tenemos más cosas previstas, pero tenemos que concretarlas. Terminaremos con una misa de acción de gracias en la iglesia de Dima, el 14 de marzo, a las 12.


 

 

2.- Cáritas Arratia, hace 25 años que empezamos a trabajar a nivel sectorial, pero en las parroquias antes ya estaban las Cáritas parroquiales.

Después de tres años de formación, el 30 de marzo de 1996 fuimos nombrados y a partir de ahí se formó un grupo de representantes sectoriales y parroquiales.

Sabemos que una de las funciones más importantes de la Iglesia es Cáritas. Queriendo ser seguidores de Jesús, Él nos muestra nuestro amor por los pobres y esa es nuestra misión. El logo de Cáritas es el corazón, el amor sobre todo para ayudar a quien lo necesita.

- Empezamos a hacer la primera acogida, ayudando a las familias.

Para el mejor encauzamiento de las ayudas a las familias de Arratia, mantenemos reuniones con la Trabajadora Social de Cáritas, en coordinación con las Trabajadoras Sociales de la Mancomunidad de municipios de Arratia.

- Sensibilización a través de campañas, así como acciones como por ejemplo a favor de las personas refugiadas, etc.

- El comercio justo en las ferias de los pueblos...

- Cursos de cocina y nutrición

Tenemos la oportunidad de celebrar los 25 años de Caritas Arratia, y ¿cómo no animar a la gente a visitar la exposición de la Casa de Cultura y una vez celebrados 25 años cómo no hacer una convocatoria especial a los nuevos voluntarios para ayudar a las personas necesitadas de cara a otros 25 años? Anímate y acércate, en este momento a los voluntarios de Cáritas y hablaremos, porque merece la pena tender la mano al necesitado.


No hay comentarios: