Welcome to Gernikaldea 2023/24

domingo, 28 de febrero de 2021

Artea, Dima, Igorre & Zeanuri: Parkamenaren Jaia, Adiskidetzearen Sakramentua


Artean be ospatu dogu parkamenaren Jaia eta Adiskidetzearen sakramentua. Hirugarren mailako mutil batek eta laugarren mailako neskatxi bik. Honeek biak iaz ospatu behar izan eben, baina konfinamwenduagaitik elziea itxita, aurten ospatu dabe, KTko beste lagun guztien laguntzaz. Zorionak! Roberto abadeak eta gurasoek lagundu deutsie ospakizunean.


 

Dima


 

 

 Igorre

 Gure bizitzaren tranbia, gure katekesiko tranbia aurrera doa. Baina ez beti artez eta bizkor. Batzutan bidea galdu edo matxura larriak daukaz. Beste batzutan, indarra galdu edo matxura arinak. Gure kristau bizitzan be, batzutan, Jainkoagandik edo senideengandik urruntzen gara. Parkamenaren sakramentuan, sinbolo baten bitartez, matxurak konpondu, pekatuak garbitu egiten doguz.

Gaur Katekesiko ume talde bik euren lehen penitentzia ospatu dabe.Goiko argazkian hirugarren mailakoak. Barruko argazkian, laugarren mailakoak, iaz ospatu ezinik geratu ziran eta, konfinamendua dala-eta.


El tranvía de nuestra vida, el tranvía de nuestra catequesis sigue adelante. Pero no siempre con rapidez y derecho. A veces pierde el camino o sufre graves averías. En otros casos, con pérdida de fuerza o averías leves. También en nuestra vida cristiana, a veces, nos alejamos de Dios o de nuestros familiares. En el sacramento del perdón, mediante un símbolo, reparamos las averías, limpiamos los pecados.

Hoy dos grupos de niños de la catequesis han celebrado su primera penitencia. En la foto superior, los de tercer nivel. En la fotografía interior, los de cuarto nivel, el año pasado se quedaron sin celebrarlo por el confinamiento.

Parkamena jaso bitartean kanta hau egin dogu:


Zeanuri

Jai handia eta pozgarria izan da domekakoa Zeanuriko parrokian. Holan azladu dau abadeak zer dan pekatua eta zer dan parkamena. Jainkoagaz (edo senideagaz) lotzen gaituan soka ebagitea da pekatua. Ebagi dan kordela korapilo batez lotu edo batu geinke, hori da parkamena. Korapiloak gogoratuko deusku behin apurketa bat egon zala, behar bada ez dogu ahaztu baina parkatuta dagoena. Tranbiak be matxurak ditu. Batzutan bide erratu dau edo errailetik urten, matxura larriak. Beste batzutan errez konpontzen diran gauzatxoak, matxura arinak…

Sei neska.mutilek ospatu dane euren lehen penientzia. Hona euren gurasokaz argazkian:


Baina euerekaz batera, laugarren mailako hainbat neska mutilek be ospatu dabe sakramentu hau. Txalogarria guraso askok eurekaz batera, parkamena be ospatu egin dabela. Zorionak guztioi!


 

 No hay comentarios: