Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 18 de enero de 2021

Jainkoaren erreinuaren egitasmoa El proyecto del Reino de Dios: Jose Antonio Pagola


Liburu oso interesgarriak idatzi izan dira «kristautasunaren esentzia edo funtsa» non dagoen definitu nahiz. Halere, kristau-fedearen giharra ezagutzeko ez dago inolako teoria teologiko batera joan beharrik. Lehenengo gauza atzematea da zer edo zein izan zuen Jesusek bere xedea, zer izan zuen bere bizitzako muina, zer izan zen buru-belarri bere zeregin guztia eskaini zion hura.

Gaur egun inork ez du zalantzarik ezen Markosen ebanjelioak trebeki laburtu duela Jesusen bide hori hitz hauekin: «Hurbil da Jainkoaren erreinua. Bihotz-berri zaitezte eta sinetsi Berri On hau». Jesusen xedea berak «Jainkoaren erreinua» deitzen zuena munduan txertatzea izan zen: guztientzat zuzena eta duina izango zen gizarte egituratu bat egitea, Jainkoak nahi duen bezalakoa.

Munduan errege Jainkoa denean, gizadiak aurrera egiten du zuzentasunean, solidaritatean, errukian, anai-arreba artekotasunean eta bakean. Honi suharki emanik bizi izan zen Jesus. Horregatik pertsegitu, torturatu eta erail zuten. «Jainkoaren erreinua» izan zuen berak bere absolutua.

Bistakoa da konklusioa: kristautasunaren indarra, motora, xedea, arrazoia eta azken zentzua «Jainkoaren erreinua» da, eta ez beste ezer. Kristauen nortasuna, espiritualitate baten egia edo Elizak egiten duenaren egiatasuna neurtzeko irizpidea «Jainkoaren erreinua» da beti. Erreinu bat, mundualdi honetan hasten dena eta bere betea betiko bizitzan lortuko duena.

Bizitza Jesusek ikusten zuen bezala ikusteko era bakarra, gauzak berak sentitzen zituen bezala sentitzeko, berak jokatzen zuen bezala jokatzeko era bakarra, nork bere bizitza mundu gizatiarrago bat eraikitzera bideratzea da. Alabaina, kristau askok ez du entzun ere horrela hartutako «Jainkoaren erreinuaz» hitz egiten. Eta teologo ez gutxik apurka aurkituz ibili behar izan dugu geure bizitzan.

Kristautasunean txertatuz joan izan diren «heresietako» bat Eliza absolututzat hartzea izan da. Eliza muintzat hartzea, errealitate bat zeinen mende gelditu behar baitu gainerako guztiak; Eliza Jainkoaren erreinuaren «ordezko» bihurtzea; Elizagatik lan egitea eta beraren problemez kezkatzea, baina munduan den sufrimena eta bizitza zuzenkiago antolatzeko borroka alde batera utziz.

Ez da gauza erraza Jainkoaren erreinuaren arabera bideratutako kristautasun bati eustea, baina, bide horretan lan egiten denean, fedea eraldatu egiten da, sortzaileago bihurtzen da eta, batez ere, ebanjelioaren araberakoago eta gizatiarrago.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 3. igandea – B (Markos 1,14-20)

EL PROYECTO DEL REINO DE DIOS

Se han escrito obras muy importantes para definir dónde está la «esencia del cristianismo». Sin embargo, para conocer el centro de la fe cristiana no hay que acudir a ninguna teoría teológica. Lo primero es captar qué fue para Jesús su objetivo, el centro de su vida, la causa a la que se dedicó en cuerpo y alma.

Nadie duda hoy de que el evangelio de Marcos lo ha resumido acertadamente con estas palabras: «El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed esta Buena Noticia». El objetivo de Jesús fue introducir en el mundo lo que él llamaba «el reino de Dios»: una sociedad estructurada de manera justa y digna para todos, tal como la quiere Dios.

Cuando Dios reina en el mundo, la humanidad progresa en justicia, solidaridad, compasión, fraternidad y paz. A esto se dedicó Jesús con verdadera pasión. Por ello fue perseguido, torturado y ejecutado. «El reino de Dios» fue lo absoluto para él.

La conclusión es evidente: la fuerza, el motor, el objetivo, la razón y el sentido último del cristianismo es «el reino de Dios», no otra cosa. El criterio para medir la identidad de los cristianos, la verdad de una espiritualidad o la autenticidad de lo que hace la Iglesia es siempre «el reino de Dios». Un reino que comienza aquí y alcanza su plenitud en la vida eterna.

La única manera de mirar la vida como la miraba Jesús, la única forma de sentir las cosas como las sentía él, el único modo de actuar como él actuaba, es orientar la vida a construir un mundo más humano. Sin embargo, muchos cristianos no han oído hablar así del «reino de Dios». Y no pocos teólogos lo hemos tenido que ir descubriendo poco a poco a lo largo de nuestra vida.

Una de las «herejías» más graves que se ha ido introduciendo en el cristianismo es hacer de la Iglesia lo absoluto. Pensar que la Iglesia es lo central, la realidad ante la cual todo lo demás ha de quedar subordinado; hacer de la Iglesia el «sustitutivo» del reino de Dios; trabajar por la Iglesia y preocuparnos de sus problemas, olvidando el sufrimiento que hay en el mundo y la lucha por una organización más justa de la vida.

No es fácil mantener un cristianismo orientado según el reino de Dios, pero, cuando se trabaja en esa dirección, la fe se transforma, se hace más creativa y, sobre todo, más evangélica y humana.

José Antonio Pagola

3 Tiempo ordinario – B (Marcos 1,14-20)

 

No hay comentarios: