Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 24 de febrero de 2020

Gaur egungo Elizaren tentazioak Las tentaciones de la Iglesia hoy Jose Antonio Pagola

Lehen tentazioa «basamortuan» gertatu da

Baraualdi luze baten ondoren, Jainkoarekin topo egitera emanik, gosea sentitu du Jesusek. Orduantxe iradoki dio tentatzaileak zer egin, bere buruan pentsatuz eta Aitaren egitasmoa alde batera utziz: «Jainkoaren Semea bazara, esazu harri hauek ogi bihur daitezen». Jesusek, ahuldurik baina Jainkoaren Espirituaz beterik, erantzun dio: «Gizakia ez da bizi ogiz bakarrik, baizik eta Jainkoagandik datorren hitz guztiez». Jesusek ez dio emango bere probetxu propioa bilatzeari. Ez da izango Mesias egoista. Ogiak ugalduko ditu pobreak goserik ikusiko dituenean. Bera, berriz, Jainkoaren Hitz biziaz elikatuko da.Eliza, bere probetxu propioaren bila hasten denean, Jainkoaren erreinuaren egitasmoaz ahazturik, aldendu egiten da Jesusengandik. Kristauok, geure ongizatea azkenak direnen premien gainetik ipintzen ditugunean, aldendu egiten gara Jesusengandik.

Bigarren tentazioa «tenpluan» gertatu da

Tentatzaileak proposatu dio Jesusi, egin dezala bere garaipen-sarrera hiri santuan, goitik Mesias aintzatsu gisa jaitsiz. Segurtatua du Jainkoaren babesa. Aitaren aingeruek «zainduko dute» bera. Arin erreakzionatu du Jesusek: «Ez tentatu Jauna, zeure Jainkoa». Ez da izango Mesias garaile. Ez du bihurtuko Jainkoa beraren aintzaren zerbitzari. Ez du egingo «zeruko miraririk». Soilik, seinale batzuk gaixoak sendatzeko.

Eliza, Jainkoa bere aintza propioaren zerbitzura ipini eta bere duintasun propioa azaldu nahiz «goitik jaisten den» bakoitzean, aldendu egiten da Jesusengandik. Jesusen jarraitzaileok, «on egiteaz» baino gehiago, jendearen aurrean «ondo gelditzeaz» arduratzen garenean, aldendu egiten gara Jesusengandik.

Hirugarren tentazioa «mendi garai-garai batean» gertatu da

Munduko erreinu guztiak ikusten dira handik. Deabruaren esku daude guztiak, eta eskaintza zoragarri hau egin dio Jesusi: botere guztia emango dio munduaz. Soilik, baldintza bat: «Ahuspeztu eta gurtzen banauzu». Bortizki erreakzionatu du Jesusek: «Alde hemendik, Satanas». «Jauna zeure Jainkoa bakarrik gurtuko duzu». Jainkoak ez dio dei egin mundua dominatzera, Erromako enperadoreak dagien bezala, baizik eta inperioan beronek zapaldurik bizi direnen zerbitzari izatera. Jainkoaren erreinua ez da ezartzen botereaz, maitasunez da eskaintzen.

Elizak, gaur egun, botere, aintza edo dominazio-tentazio guztiak uxatu beharra du, Jesusek bezala aldarrikatuz: «Alde hemendik, Satanas». Mundutar boterea deabru-eskaintza da. Kristauok, haren bila hasten garenean, aldendu egiten gara Jesusengandik.
Jose Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

LAS TENTACIONES DE
LA IGLESIA DE HOY

 

La primera tentación acontece en el «desierto»
Después de un largo ayuno, entregado al encuentro con Dios, Jesús siente hambre. Es entonces cuando el tentador le sugiere actuar pensando en sí mismo y olvidando el proyecto del Padre: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús, desfallecido pero lleno del Espíritu de Dios, reacciona: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios». No vivirá buscando su propio interés. No será un Mesías egoísta. Multiplicará panes cuando vea pasar hambre a los pobres. Él se alimentará de la Palabra viva de Dios.
Siempre que la Iglesia busca su propio interés, olvidando el proyecto del reino de Dios, se desvía de Jesús. Siempre que los cristianos anteponemos nuestro bienestar a las necesidades de los últimos, nos alejamos de Jesús.

La segunda tentación se produce en el «templo»
El tentador propone a Jesús hacer su entrada triunfal en la ciudad santa, descendiendo de lo alto como Mesías glorioso. La protección de Dios está asegurada. Sus ángeles «cuidarán» de él. Jesús reacciona rápido: «No tentarás al Señor, tu Dios». No será un Mesías triunfador. No pondrá a Dios al servicio de su gloria. No hará «señales del cielo». Solo signos para curar enfermos.
Siempre que la Iglesia pone a Dios al servicio de su propia gloria y «desciende de lo alto» para mostrar su propia dignidad, se desvía de Jesús. Cuando los seguidores de Jesús buscamos «quedar bien» más que «hacer el bien», nos alejamos de él.

La tercera tentación sucede en una «montaña altísima»
Desde ella se divisan todos los reinos del mundo. Todos están controlados por el diablo, que hace a Jesús una oferta asombrosa: le dará todo el poder del mundo. Solo una condición: «Si te postras y me adoras». Jesús reacciona violentamente: «Vete, Satanás». «Solo al Señor, tu Dios, adorarás». Dios no lo llama a dominar el mundo como el emperador de Roma, sino a servir a quienes viven oprimidos por su imperio. No será un Mesías dominador, sino servidor. El reino de Dios no se impone con poder, se ofrece con amor.
La Iglesia tiene que ahuyentar hoy todas las tentaciones de poder, gloria o dominación, gritando con Jesús: «Vete, Satanás». El poder mundano es una oferta diabólica. Cuando los cristianos lo buscamos, nos alejamos de Jesús.

José Antonio Pagola

No hay comentarios: