Welcome to Gernikaldea 2023/24

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Familia pastoraltza Pastoral familiar


Bizkaiko Elizbarrutiko IV. Bikaritza barruan kokatzen da Arratiako Familia Pastoraltzako taldea; barruhartzen doguzan herriak honexek dira: Zeanuri, Areatza, Artea, Arantzazu, Igorre, Dima, Lemoa eta Bedia.
Hamabost urte baino gehiago dira talde hau lanean hasi zala. Aurretik parroquia bakoitzean bakarka erantuten zan arlo honetako beharrizanei.

Talde barruan arlo bi hartzen doguz, bat Ezkontzaurreko prestaketarena eta beste bat Bateoaurrekoarena.


El grupo de Pastoral Familiar de Arratia pertenece a la IV Vicaría de la Diócesis de Bizkaia; los pueblos que lo integran son: Zeanuri, Areatza, Artea, Arantzazu, Igorre, Dima, Lemoa y Bedia.
Este grupo se constituyó hace más de quince años, previamente cada parroquia respondía de manera autónoma a sus necesidades.

Dentro de esta Pastoral Familiar se trabaja en dos áreas principalmente, la preparación para el Sacramento del Matrimonio y la del Bautismo.

HELBURUAK


Gure helburu nagusiak honexek dira:

1. Ezkontza eta Bateoko sakramentua eskatzen datozen guraso eta bikoteei harrera on bat egitea.
2. Sakramentu honeek eskatzen dabenen prestaketa egitea.
3. Bateoko Sakramentua hartu ondoren be jarraipen bat izatea.
4. Herri bakoitzean Familia Pastoraltzako talderako partaide bat egotea.
5. Gotzaitegitik sakramentuen ospakizunerako emoten diren aholku eta aginduak gure inguruko errealitateari egokitzea eta bideratzea.
6. Euskereari behar dauan arreta eskaintzea.

 LAN-TALDEA


Momentu honetan zortzik osotzen dogu Arratiako Familia Pastoraltza Taldea.
Zeanuritik Aitziber Arregi eta Jone Ozerinjauregi
Igorretik Zuriñe Etxebarria
Lemoatik Marivi Bikandi, Luis Mari Etxebarria eta Begoña Aristondo
Bediatik Elena Linaza
Iñaki Zuloaga arratiarra ez dan arren urte piloa daroa arlo honetan gure artean parte hartzen
Herri guztietako ordezkariak izan ez arren ardurak banatuta daukaguz parrokia guztietakoei harrerak egiteko.
Bikaritza eta Gotzaitegiko Famili Pastoraltzako koordinaketa-batzar eta jardunaldi ezberdinetan parte hartzen dogu eta bertako norabideak jarraitzen ahalegintzen da.


ANTOLAKETA


Urtean zehar batzar ezberdinak antolatzen dira, bai ikastaroak prestatzeko, bai taldeko arduradunak edo beste edozeinek beharrezkoa ikusten dauan guztietan. Talde osoak erabakiten dauz egutegiak, irizpideak, zalantzak, etabar. Egutegia urte barriaren hasieran urte osoko ikastaroen datakaz zehaztuta egoten da eta parrokietan jartzen da jende guztiaren eskura.


Ezkontzaurreko prestaketa

1. Urtean zehar 4 ikastaro antolatzen dira, lehenengo sehilabetean 2, bat euskaraz eta beste bat gazteleraz eta bigarren sehilabetean bardin.
2. Ikastaroa egin baino lehen “harrera” egiten jake bikoteei.
3. Ikastaro honeek bost eguneko iraupena daukie, asteleheneitk barikura eta ordu bete eta hamabost minutuko saioak dira.
4. Erabiltzen dan materiala IV. eta V. bikaritzako taldeak prestatutakoa da.
5. Amaitu ondoren, ebaluaketa egiten da.

Bateoaurreko prestaketa

1. Sehilabete bakoitzean holantxe:
 Ikastaro bat 3 zapatutan egiten da, arrastiko 4etatik 6:30etara, bakoitzean gai bi emonez. Taldea handia bada, banatu egiten da euskaraz eta gazteleraz emoteko, bestela, elebidun egiten ahalegintzen da.
 Bigarren ikastaroa aste bitan zehar da, astelehenetik barikura, ordu t’erdiko iraupenekoa saio bakoitza, lehenengo astean euskaraz emoten da eta bigarrena erderaz izaten da.
2. Ikastaroa egin aurretik, herri bakoitzeko abadeak egiten dau lehengo alkarrizketa bikoteekaz eta berak jartzen dauz pastoraltzako arduradunekaz harremanetan.
3. Pastoraltzako arduradunak “harrera” egiten deutsie bakarka bikoteei.
4. Ikastaroa amaitu ondoren ebaluaketa egiten da.
5. Erabiltzen dan materiala IV. eta V. bikaritzako taldeak prestatutakoa da. Liburuxka baten batuta dagoz 5 saioetako testu guztiak. 5 € kobratzen da.
6. Gure asmoetan nahi dabenakaz ostean be batzartzen jarraitzeko guraria dago.
 OBJETIVOS


Nuestros principales objetivos son los siguientes:

1. Realizar una buena acogida a las parejas que vienen a solicitar cualquiera de los dos Sacramentos.
2. Llevar a cabo la preparación de los que solicitan estos sacramentos.
3. Mantener una continuidad con las parejas que han solicitado el sacramento del bautismo.
4. Tener una persona representante de cada pueblo en esta pastoral.
5. Adecuar a la realidad de nuestras parroquias las directrices que se marcan desde el Obispado para la celebración de los sacramentos.
6. Mantener este servicio también en euskara.


EL GRUPO DE TRABAJO


Somos ocho integrantes del grupo de Pastoral Familiar.
Aitziber Arregi y Jone Ozerinjauregi en Zeanuri
Zuriñe Etxebarria en Igorre.
Marivi Bikandi, Luis Mari Etxebarria y Begoña Aristondo en Lemoa
Elena Linaza en Bedia
El más veterano es Iñaki Zuloaga, que aunque no vive en Arratia colabora en los cursillos prematrimoniales.
Se acude a las reuniones de coordinación y jornadas de Pastoral Familiar que se organizan desde el Obispado y las Vicarías.

ORGANIZACIÓN


A lo largo del año el grupo se reúne varias veces para preparar los encuentros, informar y organizar o solventar cualquier otra necesidad que surja. En estas reuniones se prepara el calendario para todo el año, las pautas a seguir, resolución de dudas, etc.
El calendario se concreta a principios de año y se coloca en los tablones de anuncio de todas la parroquias.

Preparación del Sacramento del Matrimonio

1. A lo largo del año se organizan 4 tandas de encuentros, dos en el primer semestre (uno en euskara y otro es castellano), y lo mismo en el segundo.
2. Antes de realizar el cursillo, se les hace la acogida a las parejas.
3. Los encuentros son entre semana, de lunes a viernes, y tienen una duración de una hora.
4. El material que se utiliza es el que se preparó en la IV y V. vicarías.
5. Al finalizar, se hace la evaluación del mismo con todo el equipo de pastoral familiar.


Preparación del Sacramento del Bautismo

1. Antes de realizar los encuentros las parejas se acercan a la parroquia, tienen su primer encuentro con el párroco, y éste les pone en contacto con la persona responsable de pastoral familiar.
2. Dicha responsable hace la acogida a los padres y madres.
3. Cada semestre los encuentros se organizan de esta manera:
 Uno de los cursillos se realiza durante 3 sábados, de 16:00 a 18:30 horas, dando cada día 2 temas. Si el grupo es numeroso hacemos dos grupos para dar uno en euskara y otro en castellano; si no se puede se forma un grupo y será bilingüe.
 El segundo es entre semana, de lunes a viernes, de 7:45 a 21:15 horas, siendo una semana para los que lo quieren en euskara y en la segunda para los castellanoparlantes.
4. Después de terminar los encuentros hacemos la evaluación todas las personas del equipo de pastoral familiar.
5. El material que se utiliza es el que se preparó en la IV y V. vicarías. Se han recogido todos los temas en un cuadernillo, que se cobra 5 €.
6. Quisiéramos poder seguir juntándonos después del sacramento con quienes estén interesados.


Arratiako Familia Pastoral Batzordea

No hay comentarios: