Jesusen hitza

sábado, 6 de noviembre de 2010

Zulaibar Arratiako Lanbide IkastegiaL.H.ko ikastegi hau Zeanuriko herriarekin eta baita Santa Maria eta Santiagoko parrokiekin ere lotuta zeuden pertsona batzuen laguntzaz sortu zen 1955. urtean. Zulaibar Auzoan, gaur egungo eraikuntzan, 1968. urtean kokatu zen.


Este centro de FP se fundó en el año 1955 por iniciativa de personas vinculadas al pueblo de Zeanuri y sus parroquias de Santa María y Santiago. En el año 1968 se asentó en el edificio actual, en el Bº de Zulaibar.


Hasiera batetan, Eskolaren helburu behinena hauxe zen: hurreneko enpresatara sartzen ziren inguruko langileei gutxienezko lanbide-kualifikazio bat ematea euren lana, batik bat, duintzeko. "Escuela de Aprendices" zeritzon hasieran eta hemen ikasleek, lehen ikasketak egin ondoren, hiru arteko prestakuntzaz OFIZIALIA titulua lortzen zuten Erregulatze, Tornu, Fresatzaile, e.a. espezialitateetan bereziki. Geroxeago (1970. urteko legea) L.H.I. eta L.H.II jarri ziren Delineazioa, Elektrizitate/Elektronika, Administratibo, e.a. espezialitateak gehituz.

Gaur egun Arratia Haraneko L.H.ko ikastegi bakarra dela esan dezakegu, Eusko Jaurlaritzako ikastegi integralen SAREAN egoteaz gain, prestakuntza alorrean ere ondoko hauekin kolaboratzen du zuzenki: Lan saileko EGAILAN-LANGAIrekin, Bizkaiko Foru Aldundiakin, HOBETUZekin, Enpresekin, Udaletxeekin, ...

Titulartasuna Bilboko Elizbarrutiak dauka Elizbarrutiko Ikastetxeen bidez eta L.H.ko ikastegien elkartea den HETELeko partaide ere bada.

Zulaibar ikastegi moderno eta gaurkotua bilakatu da, alde batetik, instalazioak eta ekipamendua berriztatzeko egin diren ahaleginengatik eta, bestetik, teknologia berrien ezarpen, irakaslegoaren prestakuntza, Irakaskuntza/Ikasketa KALITATE prozesuen aplikazioengatik besteak beste. Gaur egun, Teknologi Batxilergoa, Erdi eta Goi mailako Heziketa Zikloak, Lanbide Hastapena eta irakaskuntza ez-arautuan Lanerako zein Etengabeko ikastaroak eskaintzen dira Zulaibarren


Zulaibar Ikastegiko webgune ofizialetik hartua
En los inicios, la finalidad que se le encomendó a la Escuela, era lograr que los trabajadores del entorno que accedían a puestos de trabajo en las empresas más próximas tuvieran una cualificación profesional mínima que dignificara su trabajo. Tras ser Escuela de Aprendices que con tres años de formación después de los estudios primarios lograra el título de OFICIALIA para sus alumnos, fundamentalmente en especialidades de Ajuste, Torno, Fresadora, etc. Se implantaron la FPI y FPII (ley de 1970) ampliando las especialidades a Delineación, Electricidad / Electrónica, Administrativo, etc.

Hoy día es el único centro de FP de la Comarca de Arratia, pertenece a la RED de centros integrales del GV/EJ, colabora con el Dpto. de Trabajo-EGAILAN, LANGAI- Diputación de Bizkaia, HOBETUZ, Empresas, Ayuntamientos, ... en materia de Formación. La titularidad la ostenta la Diócesis de Bilbao desde Centros Diocesanos y pertenece a la asociación de centros de FP HETEL.

Los esfuerzos de modernización de las instalaciones y equipamiento así como incorporación de nuevas tecnologías, formación del profesorado, aplicación de procesos de CALIDAD en Enseñanza / aprendizaje, etc. hace de ZULAIBAR un centro moderno y actual que imparte Bachillerato de Teucnología, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, así como Iniciación Profesional y cursos de no Reglada en Ocupacional y Continua.


Tomado de la web oficial de Zulaiba

No hay comentarios: