Jesusen hitza

martes, 12 de octubre de 2021

Handiak dira, eurek jakin ez arren Son grandes, aunque no lo sepan: Jose Antonio Pagola

 

Beraien izena ez da ageri ohi egunkarietan inoiz ere. Inork ez die aurretik pasatzen uzten inon ere. Ez dute, ez titulu, ez kontu korronte inbidiagarririk, baina handiak dira. Ez dute aberastasun handirik, baina badute diruz ezin erosi den zerbait: onberatasuna, harrera-gaitasuna, txera eta errukia premian denarentzat.

Pilo bateko gizon-emakumeak dira, inork ere baliorik doi-doi ematen dion oinezko jendea, baina bizitza beren ingurumenean maitasuna eta txera jarriz bizi dutenak. Jende xumea eta onbera, eskua luzatuz eta on eginez bakarrik bizitzen dakitenak.

Harrokeria zer den ez dakien jendea, asmo handi-mandirik ez duena. Gizon-emakumeak, une egokian aurkitzen dituzunak, aupada-hitz bat, begiratu bihozkoi bat, esku hurbil bat behar duzunean.

Aita xume eta onak dira, seme-alaba txikiei entzuteko, berauen ehunkada galderei erantzuteko, berauen jokoetan gozatzeko eta berauen ondoan bizitzako alderik onena birtopatzeko astirik hartzen dutenak.

Ama nekaezinak dira, etxea bero eta pozgarri egiten dutenak. Preziorik ez duten emakumeak, bai baitakite ematen beren seme-alabei beharrezkoen dutena geroari konfiantza osoaz aurre egiteko.

Senar-emazteak dira, beren maitasuna egunez egun heldutasunera eramaten dakitenak, amore ematen ikasiz, bestearen zoriona eskuzabal zainduz, batak besteari barkatuz eguneroko ehunkada sesio koskorretan.

Jende ezezagun hau da mundua bizigarriago eta bizitza gizatiarrago egiten duena. Hauek dute airea garbi eta arnasgarri bihurtzen gure gizartean. Hauez esan du Jesusek handiak direla, gainerakoen zerbitzura bizi direlako.

Jendea: berek ez dakite, baina berauen bizitzari esker zabaltzen da gure kaleetan eta etxeetan energiarik antigoalekoena eta zinezkoena: maitasunaren energia. Mundu honetako basamortuan, batzuetan hain ez bizigarria, zeinetan ematen baitu areriotasunak eta mutur joka ibiltzeak bakarrik dutela lekurik, oasi txiki izaten da jende hau, adiskidetasuna, konfiantza eta elkar laguntza ernetzeko bide. Ez dira nahaspilatzen diskurtso eta teorietan. Hau dute berena: isil-isilik maitatzea eta laguntza eskaintzea premian denari.

Gerta dakieke inoren esker onik ez jasotzea sekula santa. Agian, ez zaie egingo omenaldi handirik. Baina gizon-emakume hauek handiak dira, gizatiar direlako. Horretan datza berauen handitasuna. Berauek dira Jesusen jarraitzailerik hobenak, berau bezala, mundua duinago eginez bizi baitira. Berek jakin gabe, Jainkoaren erreinuari bide irekitzen ari dira.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 29. igandea – B (Markos 10,35-45)

SON GRANDES, AUNQUE NO LO SEPAN

Nunca viene su nombre en los periódicos. Nadie les cede el paso en lugar alguno. No tienen títulos ni cuentas corrientes envidiables, pero son grandes. No poseen muchas riquezas, pero tienen algo que no se puede comprar con dinero: bondad, capacidad de acogida, ternura y compasión hacia el necesitado.

Hombres y mujeres del montón, gentes de a pie a los que apenas valora nadie, pero que van pasando por la vida poniendo amor y cariño a su alrededor. Personas sencillas y buenas que solo saben vivir echando una mano y haciendo el bien.

Gentes que no conocen el orgullo ni tienen grandes pretensiones. Hombres y mujeres a los que se les encuentra en el momento oportuno, cuando se necesita la palabra de ánimo, la mirada cordial, la mano cercana.

Padres sencillos y buenos que se toman tiempo para escuchar a sus hijos pequeños, responder a sus infinitas preguntas, disfrutar con sus juegos y descubrir de nuevo junto a ellos lo mejor de la vida.

Madres incansables que llenan el hogar de calor y alegría. Mujeres que no tienen precio, pues saben dar a sus hijos lo que más necesitan para enfrentarse confiadamente a su futuro.

Esposos que van madurando su amor día a día, aprendiendo a ceder, cuidando generosamente la felicidad del otro, perdonándose mutuamente en los mil pequeños roces de la vida.

Estas gentes desconocidas son los que hacen el mundo más habitable y la vida más humana. Ellos ponen un aire limpio y respirable en nuestra sociedad. De ellos ha dicho Jesús que son grandes porque viven al servicio de los demás.

Ellos mismos no lo saben, pero gracias a sus vidas se abre paso en nuestras calles y hogares la energía más antigua y genuina: la energía del amor. En el desierto de este mundo, a veces tan inhóspito, donde solo parece crecer la rivalidad y el enfrentamiento, ellos son pequeños oasis en los que brota la amistad, la confianza y la mutua ayuda. No se pierden en discursos y teorías. Lo suyo es amar calladamente y prestar ayuda a quien lo necesite.

Es posible que nadie les agradezca nunca nada. Probablemente no se les harán grandes homenajes. Pero estos hombres y mujeres son grandes porque son humanos. Ahí está su grandeza. Ellos son los mejores seguidores de Jesús, pues viven haciendo un mundo más digno, como él. Sin saberlo, están abriendo caminos al reino de Dios.

José Antonio Pagola

29 Tiempo ordinario – B (Marcos 10,35-45)

No hay comentarios: