Jesusen hitza

lunes, 4 de octubre de 2021

Geurea ez dugun dirua Un dinero que no es nuestro: Jose Antonio Pagola


Gure elizetan dirua eskatzen da premian direnentzat. Baina jadanik ez da predikatzen teologo eta predikari batzuek diruaz hain sutsu predikatu zutena; adibidez, Treverisko Anbrosiok, Hiponako Agustinek edo Clairvauxko Bernardok.

Galdera bat ageri da etengabe beraien ahoan. Guztiok anai-arreba bagara eta lurra Jainkoak gizadi osoari egindako erregalua, zein eskubidez jarrai dezakegu beharrezkoa ez duguna metatuz, horrela jokatuz besteak bizitzeko behar dutena gabe uzten baditugu? Alderantziz, ez al da esan behar aberatsak sobera daukana behartsuarena dela?

Ez dugu ahaztu behar ezen zerbait jabetzan ukaiteak beti esan nahi duela besteak hartaz desjabetzea. «Jabetza pribatuarekin» beti ari ohi gara guk gozatzen dugunari dagokionez besteak «desjabetzen».

Horregatik, geurea dugun zerbait behartsuei ematean, benetan agian itzultzen ari ohi gara erabat gurea ez den hura. Entzun ditzagun San Anbrosioren hitz hauek: «Ez diozu ematen behartsuari zeurea duzun zerbait, baizik eta berea duena itzultzen diozu hari. Izan ere, komuna edo gizadiarena den hura guztiona da, eta ez aberatsena bakarrik… Zor bat ordaintzen duzu, beraz: ez zara ari beharrezko ez duzuna doan ematen».

Jakina, irudi dakizuke hau dena idealismo soil eta ezdeus bat dela. Legeak modu zorrotzean babesten du pribilegiatuen jabetza pribatua, nahiz eta badiren gizartean miserian bizi diren behartsuak. San Bernardok honela erreakzionatu zuen bere garaian: «Etengabe ematen dituzte legeak gure jauregietan; baina Justinianoren legeak dira, eta ez Jaunarenak».

Ez gara harritu behar, txikitatik agindu guztiak bete dituen gizon batekin topo egitean, Jesusek esan dionaz: artean gauza bat falta zaiola berari jarraitzeko egiazko postura hartu nahi badu: utzi diezaiola aberastasunak metatzeari eta has dadila daukana premian direnekin partekatzen.

Aberats hori triste aldendu da Jesusengandik. Diruak pobretu egin du haren bihotza, askatasunik eta eskuzabaltasunik gabe utzi du. Diruak galarazi egin dio Jainkoaren deia entzutea, bizitza beteago eta gizatiarrago bat egiteko deia. «Zein zaila izango duten aberatsek Jainkoaren erreinuan sartzea». Ez da suertea dirua ukaitea, baizik eta egiazko problema bat da; izan ere, diruak galarazi egiten digu egiazko bideari jarraitzea, Jesusengana eta Jainkoaren erreinuaz berak duen egitasmora garamatzanari, alegia.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 28. igandea – B (Markos 10,17-30)

UN DINERO QUE NO ES NUESTRO

En nuestras iglesias se pide dinero para los necesitados, pero ya no se expone la doctrina cristiana que sobre el dinero predicaron con fuerza teólogos y predicadores como Ambrosio de Tréveris, Agustín de Hipona o Bernardo de Claraval.

Una pregunta aparece constantemente en sus labios. Si todos somos hermanos y la tierra es un regalo de Dios a toda la humanidad, ¿con qué derecho podemos seguir acaparando lo que no necesitamos, si con ello estamos privando a otros de lo que necesitan para vivir? ¿No hay que afirmar más bien que lo que le sobra al rico pertenece al pobre?

No hemos de olvidar que poseer algo siempre significa excluir de aquello a los demás. Con la «propiedad privada» estamos siempre «privando» a otros de aquello que nosotros disfrutamos.

Por eso, cuando damos algo nuestro a los pobres, en realidad tal vez estamos restituyendo lo que no nos corresponde totalmente. Escuchemos estas palabras de san Ambrosio: «No le das al pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo. Pues lo que es común es de todos, no solo de los ricos… Pagas, pues, una deuda; no das gratuitamente lo que no debes».

Naturalmente, todo esto puede parecer idealismo ingenuo e inútil. Las leyes protegen de manera inflexible la propiedad privada de los privilegiados, aunque dentro de la sociedad haya pobres que viven en la miseria. San Bernardo reaccionaba así en su tiempo: «Continuamente se dictan leyes en nuestros palacios; pero son leyes de Justiniano, no del Señor».

No nos ha de extrañar que Jesús, al encontrarse con un hombre rico que ha cumplido desde niño todos los mandamientos, le diga que todavía le falta una cosa para adoptar una postura auténtica de seguimiento suyo: dejar de acaparar y comenzar a compartir lo que tiene con los necesitados.

El rico se aleja de Jesús lleno de tristeza. El dinero lo ha empobrecido, le ha quitado libertad y generosidad. El dinero le impide escuchar la llamada de Dios a una vida más plena y humana. «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». No es una suerte tener dinero, sino un verdadero problema, pues el dinero nos impide seguir el verdadero camino hacia Jesús y hacia su proyecto del reino de Dios.

José Antonio Pagola

28 Tiempo ordinario – B (Marcos 10,17-30)

No hay comentarios: