Domekan Familia Ospakizuna

domingo, 21 de marzo de 2021

Santa Marina de Aramotz & Pagotxueta


 Hace muchos años, en las laderas de Aramotz y en terrenos de Igorre, se levantaba la ermita de Santa Marina. Hoy en día en lugar sigue conservando su aire mágico y misterioso aunque no veamos la dicha ermita. Allí donde se juntan Zornotza, Lemoa, Dima e Igorre, en una altura que nos deja divisar desde la cima del Gorbeia hasta el mar cantábrico, se encontraba la ermita con dicha advocación.

Gurutze Arregi y Angel Larrea recogen los datos históricos y distintas obras realizadas en la misma. Al final, probablemente debido a que la población va descendiendo hacia el valle y abandona las lomas, el cuidado de la ermita queda también abandonado. El año 1793, en una visita del Obispo de Calahorra, se da orden de demoler la ermita y destruir sus imágenes, destinando la venta de su bosque a las obras de la parroquia de Igorre. Hacia 1810, según escribe Larrea, se lleva a cabo parte de lo mandado. Parece ser que la imagen de Santa Marina se conserva en la vecina ermita de San Antolín, y el sepulcro, citado por Iturriza, o parte del mismo, tal vez, lo podemos ver reconvertido en munarri monumental en una edificación próxima.

El Gobierno Vasco lo declara zona de presunción arqueológica el 5 de mayo de 1997, reconociendo que no quedan ya estructuras visibles. No conozco la labor del Ayuntamiento de Igorre en este sentido.

A pocos metros, ya en el término municipal de Lemoa, si encontramos señalizado el túmulo de Pagotxueta,  con obras realizadas por el Ayuntamiento de Lemoa en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, para señalización, barreras y repoblación del bosque.

Hoy en día una nueva amenaza se cierne sobre este paraje tan rico en patrimonio histórico como en el punto de vista ecológico. Otros autores ya han tratado y comunicado su riqueza animal y paisajística. La futura conducción de energía eléctrica a través de esta zona pone en riesgo la conservación de este rincón mágico de Arratia. Sería conveniente un estudio para desviar la línea por lugares no tan agresivos con este tesoro cultural y ecológico.

Mientras los abogados tramitan proyectos y alegaciones, aprovechemos esta primavera para visitar, aprender, gozar y disfrutar de este enclave tan cercano como desconocido, tan mágico como sugerente.

 


 

Aramotzeko Santa Marina eta Pagotxueta

 

Duela urte asko, Aramotzeko hegaletan eta Igorreko lurretan, Santa Marina ermita eraiki zuten. Gaur egun, ordea, tokiak bere aire magiko eta misteriotsua mantentzen du, nahiz eta baseliza ez ikusi. Zornotza, Lemoa, Dima eta Igorre elkartzen diren lekuan, Gorbeiaren gailurretik Kantauri itsasoraino ikusten uzten digun altueran, izen hori zuen ermita zegoen.

Gurutze Arregik eta Angel Larreak datu historikoak eta bertan egindako lanak bildu dituzte. Azkenean, populazioa bailarararantz jaisten ari denez eta muinoak uzten dituenez, ermitaren zaintza ere bertan behera geratzen da. 1793an, Calahorrako gotzainaren bisita batean, baseliza eraitsi eta bertako irudiak suntsitzeko agindua eman zen, bere basoko salmenta Igorreko parrokiako obretara bideratuz. 1810 inguruan, Larreak idatzi zuenez, agindutakoaren zati bat gauzatzen da. Dirudienez, Santa Marinaren irudia ondoko San Antolin ermitan kontserbatzen da, eta hilobia, Iturrizak aipatua, edo hilobiaren zati bat, munarri monumental bihurtuta ikus dezakegu gertuko eraikin batean.

Eusko Jaurlaritzak presuntzio arkeologikoko eremu izendatu zuen 1997ko maiatzaren 5ean, eta aitortu zuen jada ez dagoela ageriko egiturarik. Ez dut Igorreko Udalaren lana ezagutzen.

Handik metro gutxira, Lemoako udal-mugartean, Pagotxuetako tumulua seinaleztatuta badago, Lemoako Udalak Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean basoa seinaleztatzeko, hesiak jartzeko eta basoa berritzeko egindako obrekin.

Gaur egun, beste mehatxu bat dago ondare historikoan bezain aberatsa den inguru honetan, ekologiaren ikuspuntutik. Beste egile batzuek animalia- eta paisaia-aberastasuna landu eta jakinarazi dute. Etorkizunean eremu horretatik energia elektrikoa eramateak arriskuan jartzen du Arratiako txoko magiko horren kontserbazioa. Komenigarria litzateke ikerketa bat egitea, altxor kultural eta ekologiko horrekin hain erasokorrak ez diren lekuetatik lerroa desbideratzeko.

Abokatuek proiektuak eta alegazioak izapidetzen dituzten bitartean, udaberri hau aprobetxa dezagun leku hurbil bezain ezezagun, magiko bezain iradokitzaile hau bisitatzeko, ikasteko, gozatzeko eta miresteko.

No hay comentarios: