Jesusen hitza

lunes, 8 de marzo de 2021

Jainkoak maite du mundua Dios ama al mundo: Jose Antonio Pagola


Ez da esaera bat gehiago. Ez dira ebanjeliotik baztertzen ahal liratekeen hitzak, ezer garrantzizkorik aldatu gabe. Kristau-fedearen funtsezko muina jasotzen duen baieztapen dira hitz hauek: «Hartaraino maite zuen Jainkoak mundua bere Seme bakarra eman baitzuen».

«Jainkoak maite du mundua». Den bezalako maite du. Amaitu eta ziurtasunik gabeko. Gatazkaz eta kontraesanez betea. Gauzarik hoberenerako eta okerrenerako gai dena. Mundu hau ez da ari bide egiten bera bakarrik, galdurik eta babesik gabe. Jainkoak besarkaturik dauka bere maitasunez lau aldeetatik. Garrantzirik handieneko ondorioak ditu honek.

Lehenik, Jesus, beste ezer baino lehen, Jainkoak munduari, ez kristauei bakarrik, egin dion «erregalua» da. Ikertzaileak ari daitezke, mugarik gabe, Jesus horren irudi historikoaren alde askoz eztabaidan. Teologoek jarrai dezakete beren teoriarik zorrotzenak garatzen. Jesusengana Jainkoaren erregalu handitzat harturik hurbiltzen denak bakarrik aurkitu ahalko du harengan, zirraraz eta gozamenez, Jainkoaren hurbiltasuna gizaki guztientzat.

Bigarren, Elizaren izateko arrazoia, munduan beraren presentzia bidezkotzat ematen duen gauza bakarra, Jainkoaren maitasuna oroitaraztea da. Askotan azpimarratu du hori Vatikano II.a kontzilioak: Eliza «Kristok bidalia da Jainkoak gizon-emakume guztiei dien maitasuna agerian jarri eta komunikatzera». Ez da ezer inportanteagorik. Lehenengo gauza gizaki guztiei Jainkoaren maitasuna komunikatzea da.

Hirugarren, ebanjelariaren arabera, Jainkoak munduari Jesus erregalu handi hori egin dio, «ez mundua juzgatzeko, baizik eta beraren bidez mundua salba dadin». Arriskutsua da mundu modernoaren salaketa eta gaitzespena egitarau pastoral oso bihurtzea. Guztiekiko maitasunez bihotza beterik dugula bakarrik deitzen ahal diogu batak besteari konbertsiora. Jendeari Jainkoak gaitzetsia dela sentiarazten badiogu, ez gara ari Jesusen mezua eskualdatzen, baizik eta beste zerbait: agian, geure erresumina eta sumina.

Laugarren, une hauetan, dena nahas-mahas, ziurtasunik gabeko eta etsigarri dela ematen duen hauetan, ez digu eragozten ezerk ere bakoitzak munduan maitasun-apur bat ereitea. Jesusek egin zuena da. Ez dugu zertan egon ezeren zain. Zergatik ez dute izan behar une hauetan gizon-emakume onak, sufritzen ari direnentzat, munduan maitasuna, adiskidetasuna, gupida, zuzentasuna, sentiberatasuna eta laguntza… txertatuko dutenak? Sufritzen ari diren hauek eraikitzen dute Jesusen Eliza, maitasunaren Eliza.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Garizumako 4. igandea – B (Joan 3,14-21)

DIOS AMA EL MUNDO

No es una frase más. Palabras que se podrían eliminar del evangelio sin que nada importante cambiara. Es la afirmación que recoge el núcleo esencial de la fe cristiana. «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único». Este amor de Dios es el origen y el fundamento de nuestra esperanza.

«Dios ama el mundo». Lo ama tal como es. Inacabado e incierto. Lleno de conflictos y contradicciones. Capaz de lo mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su camino solo, perdido y desamparado. Dios lo envuelve con su amor por los cuatro costados. Esto tiene consecuencias de la máxima importancia.

Primero. Jesús es, antes que nada, el «regalo» que Dios ha hecho al mundo, no solo a los cristianos. Los investigadores pueden discutir sin fin sobre muchos aspectos de su figura histórica. Los teólogos pueden seguir desarrollando sus teorías más ingeniosas. Solo quien se acerca a Jesús como el gran regalo de Dios puede ir descubriendo en él, con emoción y gozo, la cercanía de Dios a todo ser humano.

Segundo. La razón de ser de la Iglesia, lo único que justifica su presencia en el mundo, es recordar el amor de Dios. Lo ha subrayado muchas veces el Vaticano II: la Iglesia «es enviada por Cristo a manifestar y comunicar el amor de Dios a todos los hombres». Nada hay más importante. Lo primero es comunicar ese amor de Dios a todo ser humano.

Tercero. Según el evangelista, Dios hace al mundo ese gran regalo que es Jesús, «no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él». Es peligroso hacer de la denuncia y la condena del mundo moderno todo un programa pastoral. Solo con el corazón lleno de amor a todos podemos llamarnos unos a otros a la conversión. Si las personas se sienten condenadas por Dios, no les estamos transmitiendo el mensaje de Jesús, sino otra cosa: tal vez nuestro resentimiento y enojo.

Cuarto. En estos momentos en que todo parece confuso, incierto y desalentador, nada nos impide a cada uno introducir un poco de amor en el mundo. Es lo que hizo Jesús. No hay que esperar a nada. ¿Por qué no va a haber en estos momentos hombres y mujeres buenos que introducen en el mundo amor, amistad, compasión, justicia, sensibilidad y ayuda a los que sufren…? Estos construyen la Iglesia de Jesús, la Iglesia del amor.

José Antonio Pagola

 

4 Cuaresma – B (Juan 3,14-21)

 

No hay comentarios: