Jesusen hitza

lunes, 3 de junio de 2019

Salbazio premian Necesitados de salvación: Jose Antonio PagolaElizak ez du Jainkoaren Espiritu Santuaren jabetzarik. Espiritu Santua ez da erlijioena bakarrik. Espiritua mundu osora jaitsi dadin eskatu behar dugu, hain handia baitu salbazio-premia.

            Zatoz, Jainkoaren Espiritu kreatzailea. Zure mundu honetan ez da bakerik. Zure seme-alabak elkar hiltzen ari dira, era itsu eta ankerrean. Ez dakigu geure liskarrak konpontzen, armen indar suntsitzailera jo gabe. Ohitu egin gara gerlak odoldutako munduan bizitzen. Iratzar ezazu gugan gizaki ororekiko begirunea. Egin gaitzazu bake-eraikitzaile. Ez gaitzazu utzi gaizkiaren boterepean.
            Zatoz, Jainkoaren Espiritu askatzailea. Zure seme-alabetarik asko diruaren esklabo bizi da. Gizatasun handiagoko mundu baterantz bide egitea eragozten digun sistema batek harrapaturik. Boteretsuak gero eta aberatsago dira; ahulak gero eta pobreago. Eragin ezazu gugan mundu zuzenago baten alde jokatzeko indarra. Egin gaitzazu erantzuleago eta solidarioago. Ez gaitzazu utzi geure egoismoaren atzaparren pean.
            Zatoz, Jainkoaren Espiritu berritzailea. Gizadia hautsia dago eta zatikatua. Zure seme-alabetako gutxiengo bat, gero eta gizatasun txikiagoko bihurtzen gaituen ongizateaz ari gara gozatzen. Gehiengo handi bat goseak hiltzen ari da, miseriaz eta elikatze-eskasiaz. Gure artean hazten ari da parekotasun-eza eta baztertze soziala. Iratzar ezazu gugan zuzenaren alde jokatzen duen errukia. Irakats iezaguzu beti azkenekoak defenditzen. Ez iezaguzu utzi bizitzen bihotz gaixo batekin.
            Zatoz, Jainkoaren Espiritu kontsolatzailea. Zure seme-alabetarik asko bizi da maitasuna, sutondoa edo adiskidetasuna zer den ezagutu gabe. Beste batzuk hor dabiltza galdurik eta esperantzarik gabe. Ez dakite zer den bizitza duin bat, soilik ziurtasun-eza, ikara edo depresioa bizi dute. Berrindartu ezazu gugan sufrimendua dutenekiko ardura. Irakats iezaguzu bakartuago bizi direnengandik hurbilago bizitzen. Senda gaitzazu axola-faltatik.
            Zatoz, Jainkoaren Espiritu ona. Zure seme-alabetarik askok ez du ezagutzen ez zure maitasuna, ez zure errukia. Zugandik urrundu egin dira, zure beldur direlako. Gure gazteek ez dakite jada zurekin hitz egiten. Zure izena ezabatzen ari da jendearen bihotzean. Iratzat itzazu gugan zurekiko fedea eta uste osoa. Egin gaitzazu zure Berri Onaren eroale. Ez gaitzazu utzi umezurtz.
            Zatoz, Jainkoaren Espiritu bizitzailea. Zure seme-alabok ez dakigu bizia zaintzen. Ez dakigu aurrera egiten gauzak suntsitu gabe; ez dakigu hazten gauzak pilatu gabe. Zure mundu hau gero eta segurtasun gutxiagoko, gero eta arriskutsuago bihurtzen ari gara. Jende askorengan handituz doa ikara, eta itzaltzen ari da esperantza. Ez dakigu norantz goazen. Isur ezazu gu baitan zure hats kreatzailea. Egizu jo dezagula bizitza sanoago baterantz. Ez gaitzazu utzi bakarrik. Salba gaitzazu!

Jose Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Heda ezazu Espirituari dei egitea.
Bidali hau.
2019ko ekainaren 9a
Mendekoste igandea
Joan 20,19-23


NECESITADOS DE SALVACIÓN     


         El Espíritu Santo de Dios no es propiedad de la Iglesia. No pertenece en exclusiva a las religiones. Hemos de invocar su venida al mundo entero tan necesitado de salvación.
         Ven Espíritu creador de Dios. En tu mundo no hay paz. Tus hijos e hijas se matan de manera ciega y cruel. No sabemos resolver nuestros conflictos sin acudir a la fuerza destructora de las armas. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo ensangrentado por las guerras. Despierta en nosotros el respeto a todo ser humano. Haznos constructores de paz. No nos abandones al poder          del mal.
         Ven Espíritu liberador de Dios. Muchos de tus hijos e hijas vivimos esclavos del dinero. Atrapados por un sistema que nos impide caminar juntos hacia un mundo más humano. Los poderosos son cada vez más ricos, los débiles cada vez más pobres. Libera en nosotros la fuerza para trabajar por un mundo más justo. Haznos más responsables y solidarios. No nos dejes en manos de nuestro egoísmo.
         Ven Espíritu renovador de Dios. La humanidad está rota y fragmentada. Una minoría de tus hijos e hijas disfrutamos de un bienestar que nos está deshumanizando cada vez más. Una mayoría inmensa muere de hambre, miseria y desnutrición. Entre nosotros crece la desigualdad y la exclusión social. Despierta en nosotros la compasión que lucha por la justicia. Enséñanos a defender siempre a los últimos. No nos dejes vivir con un corazón enfermo.
         Ven Espíritu consolador de Dios. Muchos de tus hijos e hijas viven sin conocer el amor, el hogar o la amistad. Otros caminan perdidos y sin esperanza. No conocen una vida digna, solo la incertidumbre, el miedo o la depresión. Reaviva en nosotros la atención a los que viven sufriendo. Enséñanos a estar más cerca de quienes están más solos. Cúranos de la indiferencia.
         Ven Espíritu bueno de Dios. Muchos de tus hijos e hijas no conocen tu amor ni tu misericordia. Se alejan de Ti porque te tienen miedo. Nuestros jóvenes ya no saben hablar contigo. Tu nombre se va borrando en las conciencias. Despierta en nosotros la fe y la confianza en Ti. Haznos portadores de tu Buena Noticia. No nos dejes huérfanos.
         Ven Espíritu vivificador de Dios. Tus hijos e hijas no sabemos cuidar la vida. No acertamos a progresar sin destruir, no sabemos crecer sin acaparar. Estamos haciendo de tu mundo un lugar cada vez más inseguro y peligroso. En muchos va creciendo el miedo y se va apagando la esperanza. No sabemos hacia dónde nos dirigimos. Infunde en nosotros tu aliento creador. Haznos caminar hacia una vida más sana. No nos dejes solos. ¡Sálvanos!
José Antonio Pagola

Red Evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde la invocación al Espíritu
Pásalo.
9 de junio de 2019
Pentecostés (C)
Juan 20, 19-23

 

No hay comentarios: