Welcome to Gernikaldea 2023/24

sábado, 27 de abril de 2019

Maiatzak 1. el trabajo es para la vidaEl próximo 28 de abril estamos llamados a votar en las Elecciones Generales, pero también es la fecha establecida por la Organización Internacional del Trabajo para celebrar cada año el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Tres días después, el 1º de mayo, celebramos el Día Internacional del Trabajo.
Datorren igandean –apirilak 28– deituak gaude botatzera Hauteskunde Orokorretan, baina data berean beste gauza bat ere ospatzen da urtero: Lanaren Nazioarteko Erakundeak ezarri duen  Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Munduko Eguna. Hiru egun geroago, maiatzaren 1ean, ospatzen dugu Lanaren Nazioarteko Eguna.
www.iglesiaporeltrabajodecente.org  


PERSONAK LEHENETSIZ BEHIN-BEHINEKOTASUN LOTSAGARRIA BAZTERTZEN DOGU

De nuevo, ante el 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, las organizaciones que promovemos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente unimos nuestras voces y fuerzas en esta fiesta de los trabajadores y trabajadoras y de san José obrero para celebrar el sentido creador del trabajo, y para poner de relieve la urgente necesidad de poner fin a la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones labores y que lesiona los derechos de las personas trabajadoras  de sus familias.
Beste urte batez, maiatzaren 1a, Lanaren Nazinoarteko Eguna dala-eta, Eleiza gizalegezko lanaren alde ekimena suspertzen dogun  erakundeok geure ahots eta indarrak batu gura doguz gizon eta emakume langileen eta San Jose langilearen egun honetan, lanaren sen sortzailea ospatzeko eta gaur egungo laneko hartu-emonen sistemaren ezaugarri dan  eta langileen eta euren familien eskubideak urratzen dauzan laneko behin-behinekotasun lotsagarriari amaiera emoteko premina larria nabarmentzeko.

Gizarte zuzentasuna eta gizadi osoaren bategitea lortuko bada, garapen iraunkorraren helburuetako bat dan gizalegezko lana nahitaezko osagaia dala egiaztatu eta adierazo gurako geunke.

Zaragozako Cesarrek salatzen dauanez, “enpresek eskaintzen deustezan lan gehienak behin-behinekoak dira, ordu solteak, noizean behingo ordezkapenak… Ez dira nahiko duintasunez bizitzeko, ezta gitxiago be. Baldintza horreetan lan egin behar izateak estres handia eragiten deust eta beldur naz biharamunean gertatu daitekenaz. Horregaitik, maiatzaren 1ean kalera atarako naz, beste batzukaz batera lan duina lortzen saiatzeko”. 

Lanaren behin-behinekotasun lotsagarriak gogor eragiten deutso, pobretasun kronikoan hondoratuta izanda, bizitzarako egitasmorik egin ezinik aurkitzen dan gazteriari; bizilekua, argia, janaria, erropa edo botikak lako oinarrizko beharrizanak ziurtatu edo estali barik geratzen jakezan familiei; pentsino iraingarrien eraginez kalidade bako zahartzaroa jasaten daben persona nagusiei. Lana bizi eta duintasunaren iturritzat ez hartu eta, horren ordez, langileen behin-behinekotasunaren eta Frantzisko aita santuak “baztertu” deitzen dituanak alde batera iztearen kontura, kapitalaren esanetara jarten dauan sistema kapitalista bidegabeak eragindako egoerak dira. 

Lana gizon eta emakumeen bizitzarako funtsezkoa dala adierazoten dogu, gure gizadia eratzen laguntzen dau-eta. Haren bitartez, gure gaitasun eta ahalmenak suspertu, garatu eta hedatu egiten doguz. Ezinbestekoa da gure gizartean balioa gitxituta daben lan, ekonomia eta enpresaren adiera barriz hausnartzea. Horretarako, guztien onerako sen eta egitekoa dauan gizartea eratzeko oinarrizko eskubideak eskatu behar deutseguz politiko, gobernari eta agintariei. 

Lana, gizakiaren araberakoa da eta ez gizakia lanaren araberakoa, Joan Paulo II.ak Laborem exercens agirian adierazo eban lez. Lanaren Nazinoarteko Erakundeak bere sorreraren mendeurrenaren inguruan egindako hausnarketan lanaren etorkizunaz egin eban hausnarketan nabarmendu ebanez, guztiz preminazkoa da behin-behinekotasunaren aurka egiteko burruka bateratzea. Horretarako, gizon eta emakumeak ardatz hartuko dituan eta gizabanakoen, lan-erakundeen gaitasunen inbertsinoan eta lan gizalegezko eta iraunkorrean oinarrituko dan egitaraua proposatzen dau.

Guzti hori kontuan hartuta, zera eskatzen dogu:

Gizon eta emakumea bizitza politikoaren, laneko hartu-emonen eta lanaren muinean jartea, miloeka laguni, Frantzisko aita santuak dinoan lez, “gizalegezko lana eta ez edozelan” jadestea galarazoten deutsan behin-behinekotasun lotsagarriari aurre egiteko eta gobernuen eta langileen erakundeen, enpresarien eta gizarte eragileen arteko hartu-emona ahalbideratzeko. 

Lana duintasunaren beraren adierazpen danez, gizon eta emakume guztientzat gauzatu daitela aginte publikoen aldetik lan duina izateko eskubidea. 

Zainketa-lana gizarte zein zuzenbide arloan autortzea. Horretarako gizarte, genero eta hezkuntza politiken planteamentu barria behar dogu, gizon eta emakumeen artean zainketa-lana banatzeari begira, lantokian benetako bardintasuna posible izan daiten aukerei dagokienez. 

Lana bizirako dala baieztatzen dogu, beraz, gizon eta emakumeen osotasun fisiko eta psikikoa eta gizarte babesa bermatuko dabezan lan-baldintzetan gertatuko da. Hori dala-eta, zera eskatzen dogu: Beste lagun bakar bat be ez daitela laneko ezbeharren baten eraginez hil. 

Langileen eta lanaren eremuagaz sentsibilizatutako eta konprometitutako Eleizaren erakunde izanda, maiatzaren lehenengo honetan, San Jose langilearen egunean, dei egiten deutsegu kristau alkarteei Eukaristia ospatu daien lanean behin-behinekotasuna eta gizatasunik eza jasaten dabenei alkartasuna adierazoteko. 

Dei egiten dogu, gainera, gizon eta emakume guztiei dagokien duintasunagaz bat datorren gizalegezko lana eskatze aldera, erakunde sindikalek deitzen dabezan jardueratan parte hartu daigun.

Caritas, Confer, HOAC, Justicia y Paz, JEC, JOCIglesia por el Trabajo Decente urge priorizar a las personas para descartar la indecente precariedad

Denuncia el impacto que la precariedad tiene en la juventud abocada a unas condiciones de pobreza crónica, en las familias que no pueden garantizar sus necesidades básicas y en los mayores que perciben unas pensiones indignas. 

Ante la celebración del 1º de Mayo, las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) –Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC)— unen sus voces, por segundo año consecutivo, para “celebrar el sentido creador del trabajo” y reclamar la erradicación de “la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones labores y que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias”.

En el manifiesto Priorizando a las personas, descartamos la indecente precariedad (pdf) elaborado con motivo de esta fiesta de los trabajadores y de san José Obrero, recuerdan que “el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de toda la humanidad”.

Efectos en jóvenes, familias y mayores

Las entidades de la Iglesia denuncian los graves efectos que la precariedad laboral está teniendo en “la juventud hundida en una pobreza crónica que les imposibilita un proyecto de vida”, en las “familias cuyas necesidades básicas quedan sin asegurar o sin cubrir, como son el techo, luz, comida, ropa o medicamentos” y en las “personas mayores que sufren una vejez sin calidad a causa de unas pensiones indignas”.

Además de subrayar que “el trabajo es esencial para la vida de las personas porque ayuda a construir nuestra humanidad”, las organizaciones exigen “a políticos, gobernantes y poderes económicos unos derechos que son básicos para la construcción de una sociedad cuyo sentido y función sirvan al bien común”. Para ello proponen, recogiendo uno de los focos señalados por la Organización Internacional del Trabajo con motivo de la celebración del centenario, “un programa centrado en las personas y basado en la inversión en las capacidades de los individuos, las instituciones laborales y en el trabajo decente y sostenible”.

El manifiesto incluye el testimonio de César, un joven de Zaragoza, quien sufre en carne propia los efectos de la precariedad laboral y que explica cómo “la mayoría de trabajos que me ofrecen las empresas son precarios, horas sueltas, sustituciones puntuales… No dan para vivir de forma digna, ni mucho menos. Este tipo de trabajo me genera mucho estrés y tengo miedo del día de mañana. Por eso, este 1º de Mayo acudiré a la calle para junto a otros intentar conseguir un trabajo digno”.

Indecente precariedad

Una situación de indecente precariedad reflejada en los índices de:

■ Desempleo. 3.304.300 personas paradas y sin posibilidad de trabajar (EPA 2018).
■ Calidad del empleo. La tasa de temporalidad es del 26,86% (EPA 2018). El trabajo a tiempo parcial involuntario es del 58%; 58,2% en hombres; 68,5% en mujeres (EPA 2017).
■ Pobreza laboral. Un total de 12.338.187 personas, el 26,6 % de la población está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. El 14,1% de las personas ocupadas son personas trabajadoras pobres. (Informe AROPE, EAPN, 2018)
Horas extras. Se realizan 7 millones de horas extras a la semana, de las que 3 millones no se cobran. 364.400 trabajadores trabajan horas de más sin cobrarlas y otros 415.400 los que las hacen cobrando. (CCOO, EPA 2018)
■ Redes de protección. La tasa de cobertura de personas sin trabajo y con prestaciones es del 61%. 1,39 millones de personas carecen de trabajo y de prestación social carece de prestación (SPEE, 02/04/2019). 2.835.000 pensionistas (el 29,6%) tienen una pensión por debajo del umbral de pobreza (609€/mes). Más de 1,5 millones de pensionistas (15 %) tienen un importe mensual de entre 609 € y 650 €. (Informe AROPE, EAPN, 2018)
■ Salarios. El salario medio anual de las mujeres fue de 20.131,41 euros, mientras que el de los hombres fue de 25.924,43 euros en 2016. El sueldo más frecuente se situó en torno a 16.497,40 euros (INE 2018).
■ Seguridad y salud laboral. El número de accidentes de trabajo con baja en 2018 fue 47.435. De los accidentes en jornada con baja, se produjeron 297 accidentes graves y 37 accidentes mortales. El número total de accidentes de trabajo con baja in itinere fue 6.135, de los cuales el 44% (2.729) afectaron a varones, mientras que el 56% restante (3.406) afectaron a mujeres. Por gravedad, 73 fueron accidentes in itinere graves y 7 accidentes in itinere mortales. (MITRAMISS, avance 2019)
■ Participación de los trabajadores. El 51,3% de los asalariados no tiene representante sindical en la empresa (Encuesta de Condiciones de Trabajo. 6ª EWCS, 2015. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).
Descanso. El 22,4% de los ocupados trabaja más de 40 horas a la semana. El 33% trabaja en domingo, una o más veces al mes. El 24,6% tiene un horario que no se adapta a sus compromisos familiares y personales (Ibidem).

Situar a las personas en centro

Con objeto de transformar estas condiciones de quiebra de derechos y de dignidad, Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC y JOC plantean estas reclamaciones:

Que se sitúe a la persona en el centro de la vida política, de las relaciones laborales y del trabajo, a fin de abordar la indecente precariedad que descarta a millones de personas al acceso a un trabajo decente, y de facilitar el diálogo social entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, empresariado y agentes sociales.
Que los poderes públicos hagan efectivo el derecho a un trabajo digno para todas las personas, ya que el trabajo es expresión de la propia dignidad
Que se reconozca social y jurídicamente el trabajo de cuidados, basado en un planteamiento nuevo de políticas sociales, de género y educativas que facilite una prestación de los cuidados compartida por hombres y mujeres.
Que se promuevan unas condiciones laborales que garanticen la integridad física y psíquica de la persona, y su protección social, para que no haya ni una persona muerta más por accidente de trabajo.

En el marco del 1º de Mayo, las entidades que lideran la ITD han convocado en todo el país una apretada agenda de actividades de movilización pública para exigir, de la mano de las organizaciones sindicales, un trabajo decente acorde con la dignidad de todas las personas.

No hay comentarios: