Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 24 de agosto de 2015

Gutuna Erromako Gotzainari Carta al Obispo de Roma


Teologo-talde bat, 20 lagun, elkartu da. Aita santuari gutun bat sinatu duen milioi erdi bat lagunen eskaria «osatu nahiz»: berriro ezkondu diren dibortziatuei jaunartzea ez baimentzeko eskatuz milioi erdi horrek gauzatu duena «osatu nahiz». Teologoek erregutzen diote aita santuari, adoretsu joka dezala, errukiari lehentasuna ematen lider izanez, Ebanjelioaren Espirituari erantzunez, eta beren sostengua eskaintzen diote.
Un grupo de 20 teólogos se moviliza para "completar" la propuesta que ha recopilado cerca del medio millón de firmas que piden al Papa que no permita acceder a la comunión a los divorciados-as vueltos a casar. Los teólogos instan al Papa a que manifieste valentía y lidere la misericordia, respondiendo al Espíritu del Evangelio, y les manifiestan su apoyo.
Puedes unirte a su petición mediante el enlace, al final.
Frantzisko anaia, «Pedro elkarrizketatua»:

Lerro hauek osatu egin nahi lukete, kontrako aldetik, milioi erdi bat fededunek egin dizuten gutuna; hartan irrikaz eskatzen dizute «Elizaren irakaspena biribilki berretsi dezazun, katoliko dibortziatu eta herriz berriro ezkonduek ezin dutela jaunartu». Jesusen maitasunagatik, irrika beraz nahi dizugu eskatu guk: izan gaitezela guztiok Ebanjelioaren espirituari leial; Elizaren balizko irakaspen jakin batzuen letra baino harago joz.

Balizko fideltasunaz edo leialtasunaz mintzo gara. Ez, apatu gutun hori idatzi zizutenen asmoa juzkatzeko. Baizik eta, benetan, Elizaren irakaspena ez delako dibortziatu horiek «ezin dutela jaunartu» esatea. Baizik eta, Trentoko kontzilioak hau duelako esaten: «Elizak ez du erratzen jaunartzea ukatzen dienean». Formulazio horrek, kontzilio hartan arretaz aukeratuak, irekirik utzi zuen beste ahalbide hau ere: ez dagoela ez errorik, ez fideltasun-faltarik aurreko horren kontrako jarreran, eta eskuartean arazo pastoral bat dugula, eta ez arazo dogmatiko bat.

Gure ustez, zuhurtasun pastoralak, baimendu ez ezik, eskatu egiten du gaur egun orain arteko jarreraz aldatzea. Arrazoi hauengatik.

1.- Lehen mendeko Palestinan, Jesusen hitzak senarrarentzat izan ziren zuzenean. Izan ere, senarrak emazteari saldukeria egin eta bertan behera uzten baitzuen, beste emakume bat gustukoago zuelako, edota antzeko arrazoirengatik: Jesusen hitzak, lehenik eta behin, emakumea defendatzea zuten helburu. Hor bai, hor atzeraezina da Maisuaren esapidea: «Jainkoak batu duena, ez dezala eten gizakiak».

Jesusen denboran ez zen ezaguna gaur egungo beste egoera hau: (agian bien kulpagatik edo lehenago ezaguna ez zen pertsonen izaera bateraezinagatik) bere egitasmoan porrot egin duen bikotearen egoera. Senarrarekiko emazteak zuen egoeran, lehen mendeko Palestinan pentsaezina zen gaur eguneko hipotesi hau. Eta Jesusen hitzak beraren garaian ezezaguna zen beste egoera bati, zeinetan bietako baten abandonua ez baizik bien porrota baitago, aplikatzea, Jesusen hitzak desitxuratzea izango litzateke. Horrelako jokatuz, Jesus bera manipulatzen ariko ginateke segurtasun dogmatikoaren mesedetan, eta hiltzaile den letra, bizigarri den espirituaren gainetik ipintzen, Pauloren aholkuaren aurka.
Ebanjelioa inkulturatu egin behar da eta, inkulturatzen ez denean, traizioa egiten zaio. Segidako adibideek zerbait gehiago argitzen ahal dute diogun hau.

2.- Mateo ebanjelariak aipatzen ditu, segur aski, Jesusek egiten zituen lege-hauste gehien. Ba, hain juxtu, Mateok berak bakarrik esanarazten dio Jesusi esapide hau: «ez pentsa Legea desegitera etorri naizenik… Azken punturaino hura betetzera etorri naiz». Adierazi nahi digu, letra hauste haietan, Jesus Legea hondoraino betetzen ari zela, gogoan Lege haren espiritua zuelako.
Eta ebanjelioko lege ororen espiritua errukia da; ez, jakina, erruki belaxka bat, baizik erruki eskatzaile bat. Baina inolaz ere ez eskakizun errukigabe bat. Agian, beraz, badute zerbait esatekorik Jesusek hitz haiek, bere jokabide errukitsuak eragiten dituen eskandaluei erantzuteko jaulkitzen dituen haiek: «ea ikasten duzuen zer esan nahi duen “errukia nahi dut eta ez oparia”…» (Mt 9,13 eta 12,7).

3.- Lehen aldiko Elizak begi-bistako beste adibide bat ere eskaintzen digu letraren gainetik espirituari leial izateaz: erdainkuntza bertan behera uztearena. Erdainkuntzak bazuen sakratutasun-ukitu bat, Jainkoaren eta beraren herriaren batasunaren sinbolo adierazkor zelako; hartan ere balio izan zezakeen Jesusen hitzak: «Jainkoak batu duena, ez dezala eten gizakiak». Halaz guztiz, Elizak bertan behera utzi zuen jarduera hori eztabaida bortitz batzuen ondoren; hori guztia, Jainkoari leialago zitzaizkiola uste zuten, baina egiaz beren segurtasuna bilatzen zuten batzuen iritziaren aurka gertatu zen. Hain eztabaidatsua izan zen erabaki hari esker, Elizak, Jainkoari leial izateaz gain, ateak ireki zizkion mundu osoa ebanjelizatzeari. Eta gaur begi-bistako gauza irudi dakiguke erabaki hura, baina bere garaian eskandalagarri izan zen jende askorentzat.

Pedrok berak, erabaki haren aldeko bere hitzaldian, gaur Jesusen Espirituarekiko hain leiala iruditzen zaigun horretan, esan zuen: «ez ezarri uztarri bat, ez gure arbasoek, ez guk geuk eraman ezin duguna» (Eginak 15,10). Elizak egin litzakeen bekaturik handienetakoa izango litzateke ezarpen hori. Bestetik, oso eztabaidagarria da hau: pertsona ezkongabe batzuek ulertu ahal dezakete, zer den norbait modu barnekoi eta bakean beste pertsona batekin bizitzea, sintoniarik txikiena ere ez dutenean? Eztabaidagarria da, era berean: pertsona ezkongabe batek saihestu ahal ditzake harreman sexualak, gau eta egun maite duen beste batekin bizi denean?

4.- Beldur gara: zorroztasunaren defendatzaileek pentsa lezakete, Elizan «errukiaren diziplina» ezartzeak lasaikeria moral bati ateak irekitzearen parekoa izango litzatekeela, edota Elizak dibortzioaz gure gizarte paganoak dituen irizpide berak hartzea izango litzatekeela. Egiaz, ordea, ez da horrelakorik: ez da inolaz ere dudan ipintzen ezkontzaren hautsezintasuna; gainera, errukiaren diziplinak guztiek bere ezin egingo duten diziplina izaten jarraituko du; izan ere, errukiaren diziplinak damua eskatzen du, errua aitortzea eta zuzentzeko asmo sendoa. Hau da arazoa: porrot egiten dutenak bakarrik eta laguntzarik gabe ez uztea. Jesusek bezala jokatzea: bekatariekin egiten zituen otorduak, ez onak zirelako, baizik on izatera irits zitezen.

Avila Teresak, zeinen mendeurrena ospatzen ari baikara, bere autobiografian gauza jakingarri hau gogorazten digu: bekatari edo desleial sentitzen zenean, batzuetan otoitza egiteari uztera iritsi zela, hartarako duin sentitzen ez zelako. Harik eta jabetu zen arte, erremedio hura gaitza bera baino okerragoa zela. Elizak berak ere beti irakatsi du (eta praktikak baiesten du), Eukaristian parte hartzea laguntza handi izan daitekeela eta indar bizi ebanjelioaren arabera bizitzeko. Beldur gara: beren lehen ezkontza-egitasmoan porrot egin eta porrot horrengatik jadanik penitentzia egin dutenei indar hori ukatzeak fedetik erabat apartatzea ekartzen ahal lieke.

5.- Azkenik, galdera hau gelditzen zaigu: Elizak bi neurri erabili behar ote ditu ebanjelioaren kontrako desleialtasunen aurrean?, alde batetik, sexu-arazoei dagozkienetan; bestetik, moralaren beste eremu batzuetakoei dagozkienetan?
Adibidez: Elizak beti erakutsi du, lurreko ondasunen jabe bakarra Jainkoa dela, eta gizon-emakumeak geurea dugula uste dugunaren administratzaile huts garela. Administratzaile izate horrek eskatzen digu, gehiegizko ditugun ondasun guztiak guztien zerbitzura jartzea,gutxiago dutenen zerbitzura: pobreen eta baliabiderik ez dutenen zerbitzura.
Hain zuzen, horregatik, Elizak ez du onartzen erabateko eskubiderik jabetza pribaturako; soilik, lurreko ondasunez gizon-emakume guztien lehen eskubide absolutua asetzeko baliabide den neurrian onartzen du Elizak jabetza pribatua. Lurreko ondasunen erabilera nagusi eta hondo-hondokoaz azken aita santuek hainbat aldiz gogoratu  duten irakaspen hori ez dute betetzen katolikorik gehienek; ezta agertu ere damurik txikienik eta konbertitzeko gogorik.

Eta Elizaren irakaspen hori ere gure mundu pagano honen burubidearen kontrakoa da. Eta ez al da begi-bistako zuzengabekeria katoliko horiek jaunartzera onartzea eta porrot egin duten bikoteei ukatzea?, hauek damua eta zuzentzeko gogoa agertzen dutelarik, eta lehenengo haiek ez?

Jainkoak ez da baliatzen bi balantzaz eta bi neurgailu; hobeto esan, haren partzialtasuna pobreen aldekoa da beti, biktimen aldekoa. Fariseuaren eta zerga-biltzailearen parabola eta seme hondatzailearen eta anaia nagusiaren parabola dakartzan ebanjelioan, Jesus modu harrigarrian lege-hausleen alde ageri da: akusatzen zituztenei (fariseuari eta seme zaharrenari), beren egintza on guztiek ez zien balio izan bihotz on bat lortzeko, baizik bihotz gogor bat.


Besterik ez, Pedro anaia. Iritzi bat agertu nahi izan dizugu soilik. Baina asko eskertzen dizkizugu hartarainoko gogorkeria krudelen artean egiten ari zen ahaleginak, Elizari beste aurpegi bat eman nahiz, Ebanjelioari egokiagoa zaiona eta Jesusek merezi duena.

Izenpetu dutenak:

Xavier Alegre Santamaría
José I. Calleja Saenz de Navarrete
Joan Carrera i Carrera
Nicolás Castellanos Franco
Maria Teresa Davila
Antonio Duato
Ximo García Roca
José Ignacio González Faus
Luis González-Carvajal
Mª. Terea Iribarren Echarri
Jesús Martínez Gordo
José Antonio Pagola
Joaquín Perea
Bernardo Pérez Andreo
Josep Mª Rambla Blanch
Lucía Ramón Carbonell
Andrés Torres Queiruga
José Manuel Vidal
Javier Vitoria Cormenzana
Josep Vives i Solé
 Euskeratzailea: Dionisio Amundarain
 Hermano Francisco, "Pedro entrevisto": 

Estas líneas quisieran completar, por el otro lado, el escrito de casi medio millón de fieles, en el que te piden con ahínco que "reafirmes categóricamente la enseñanza de la Iglesia de que los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente no pueden recibir la sagrada comunión". Por amor a Jesús, quisiéramos pedirte con igual afán que seamos todos fieles al Espíritu del evangelio, más allá de supuestas fidelidades a la letra de unas determinadas enseñanzas de la Iglesia.

Hablamos de supuesta fidelidad no para juzgar la intención de quienes te escribieron sino porque, en realidad, la enseñanza de la Iglesia no es que esos divorciados vueltos a casar "no puedan recibir la sagrada comunión" sino que, según el Concilio de Trento, "la Iglesia no yerra cuando les niega la comunión". Esa formulación, cuidadosamente elegida en aquel concilio, dejaba abierta la posibilidad de que tampoco haya error ni infidelidad en la postura contraria, y que se trate más de una cuestión pastoral que de una cuestión dogmática.

En nuestra opinión, la prudencia pastoral no sólo permite sino que hoy más bien reclama un cambio de postura. Por estas razones.

1.- En la Palestina del siglo I, las palabras de Jesús afectaban directamente al marido que traiciona y abandona a su mujer porque otra le gusta más, o por motivos de este tipo: son primariamente una defensa de la mujer. Ahí sí que resulta inapelable la frase del Maestro: "lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre".

No se conocía en tiempo de Jesús la situación de un matrimonio que (quizá por culpa de los dos o por una incompatibilidad de caracteres, antes no descubierta), fracasa en su proyecto de pareja. Dada la situación de la mujer respecto al marido, en la Palestina del s. I, esa hipótesis era impensable. Y aplicar las palabras de Jesús a otra situación desconocida en su época, donde lo que hay no es el abandono de una parte sino un fracaso de los dos, podría equivaler a desfigurar esas palabras. Estaríamos así manipulando a Jesús en aras de la propia seguridad dogmática, y poniendo la letra que mata por delante del espíritu que da vida, en contra del consejo paulino.
El evangelio debe ser inculturado y, cuando no se le incultura, se le traiciona. Los ejemplos que siguen pueden aclarar esto un poco más.2.- El evangelista Mateo, que es quizás el que cuenta más transgresiones de la Ley por parte de Jesús, es curiosamente el único que pone en sus labios la frase "no penséis que he venido a derogar la Ley... He venido a cumplirla hasta la última tilde". Se nos da a entender así que, en aquellas transgresiones de la letra, Jesús estaba cumpliendo la Ley hasta el fondo, porque estaba custodiando su espíritu. 
Y el espíritu fundamental de toda la ley evangélica es la misericordia: no una misericordia blandengue, por supuesto, sino una misericordia exigente. Pero de ningún modo una exigencia inmisericorde. Quizá, pues, tengan algo que decirnos aquí aquellas palabras con las que Jesús responde a los escándalos que causa su conducta misericordiosa: "a ver si aprendéis lo que significa ‘quiero misericordia y no sacrificio'... " (Mt 9,13 y 12,7).

3.- La iglesia primera ofrece otro ejemplo palmario de esa fidelidad al espíritu por encima de la letra, con el abandono de la circuncisión. La circuncisión tenía algo de sagrado como símbolo expresivo de la unión entre Dios y su pueblo; podría haber valido también de ella la citada palabra de Jesús: "lo que Dios ha unido no lo separe el hombre". Sin embargo, la Iglesia abandonó esa práctica tras fuertes discusiones y contra la opinión de algunos que creían ser más fieles a Dios y, en realidad, buscaban su propia seguridad. Gracias a aquella decisión tan discutida, la Iglesia no sólo fue fiel a Dios sino que abrió las puertas a la evangelización del mundo entero. Y hoy aquella decisión nos puede parecer evidente pero entonces les resultó a muchos escandalosa.

El mismo Pedro, en su discurso en defensa de aquella decisión, que hoy nos parece tan fiel al Espíritu de Jesús, habló de "no imponer un yugo que ni nuestros padres ni nosotros somos capaces de soportar" (Hchs 15,10). Este es uno de los mayores pecados que puede cometer la Iglesia. Y es muy discutible que personas célibes puedan comprender lo que significa convivir cada día íntima y pacíficamente con otra persona con la que no hay la más mínima sintonía. Como es discutible que personas célibes pudieran abstenerse de mantener relaciones sexuales con una persona con la que se convive día y noche y a la que se ama.

4.- Tememos que los defensores del rigor piensen que instalar en la Iglesia una "disciplina de misericordia" equivaldría a abrir las puertas a una relajación moral, o a que la Iglesia acepta los mismos criterios sobre el divorcio que nuestra sociedad pagana. En realidad no es así: no se cuestiona en absoluto la indisolubilidad del matrimonio; y la disciplina de misericordia sigue siendo una disciplina a la que no todos podrán acogerse: porque reclama arrepentimiento, reconocimiento de culpa y propósito firme de enmienda. De lo que se trata es de no dejar solos y sin ayuda a quienes han fracasado. Como Jesús: que comía con pecadores no porque fuesen buenos, sino para que pudieran serlo.

Teresa de Ávila, cuyo centenario estamos celebrando, recuerda en su autobiografía, que cuando se sentía pecadora o infiel recurrió algunas veces a abstenerse de la oración porque no se sentía digna de ella. Hasta que descubrió que aquel remedio era peor que su mal. La misma Iglesia ha enseñado siempre (y la práctica lo confirma) que la participación en la Eucaristía puede ser una gran ayuda y una fuerza para vivir evangélicamente. Nos tememos que privar de esa fuerza a quienes fracasaron en su primer proyecto matrimonial y han hecho ya penitencia por ese fracaso, podría acabar apartándolos de la fe. 

5.- Finalmente queda la pregunta de si ha de tener la Iglesia una doble medida para las infidelidades al evangelio que afectan al campo sexual y para las que afectan a otros campos de la moral. 
Por ejemplo: la iglesia ha enseñado siempre que el único propietario de los bienes de la tierra es Dios y que los hombres somos sólo administradores de aquello que creemos poseer. Esa condición de administrador pide al hombre poner todos los bienes que tiene de más, al servicio de los que tienen menos: de los pobres y de los carentes de medios. 

Precisamente por eso, la Iglesia no reconoce un derecho absoluto a la propiedad privada, sino sólo en la medida en que éste sea un medio para satisfacer el derecho primario y absoluto de todos los hombres a los bienes de la tierra. Esa enseñanza del destino primario de los bienes de la tierra, tantas veces recordada por los últimos papas, la incumple una mayoría de católicos sin mostrar además el más mínimo arrepentimiento ni voluntad de enmienda por ello. 

Porque esa enseñanza de la Iglesia es también muy contraria a la mentalidad de este mundo pagano. Pero ¿no es una palmaria injusticia que ésos católicos sean admitidos a recibir unos sacramentos que se niegan a los otros casos de pareja fracasada, cuando en éstos haya un arrepentimiento y voluntad de enmienda que no se dan en aquellos? 

Dios no tiene dos pesos y dos medidas, o mejor aún: su parcialidad es siempre a favor de los más pobres y de las víctimas. En las parábolas que cuenta el evangelio del fariseo y el publicano o del hermano mayor del pródigo, Jesús estuvo sorprendentemente de parte de los transgresores: porque a quienes los acusaban, todas sus obras buenas no les habían servido para tener un corazón bueno, sino para tener un corazón duro. 

Nada más, hermano Pedro. Sólo hemos querido exponer una opinión. Pero agradecemos mucho tus esfuerzos, en medio de tan crueles resistencias, por dar a la Iglesia un rostro más conforme con el Evangelio y con lo que Jesús se merece.

Para firmar la petición, pinche aquí

No hay comentarios: