Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 24 de mayo de 2021

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: Jose Antonio Pagola


Nola hitz egiten zuen Jesusek Jainkoarekin?, zer sentimendu sortzen zitzaizkion bihotzean?, nola esperimentatzen zuen Jainkoa egunez egun? Ebanjelioetako kontakizunek konklusio bikoitz batera garamatzate: Jesusek Jainkoa Aita sentitzen zuen, eta beraren Espirituaren eraginez bizi zuen hori.

Jesusek Jainkoaren «seme maite» sentitzen du bere burua. Berarekin hitz egiten duen guztietan «Aita» esaten dio. Buruak ez dio ematen beste izenik. Jesusentzat, Jainkoa ez da denek aipatzen duten «Santua» bakarrik, baizik eta «Errukitsua» da. Ez da tenpluan bizi, bihotz-garbiak eta esku-errugabeak bakarrik onartuz. Jesusek Jainkoa Aita dela atzeman du, bere maitasun errukitsutik inor ere baztertzen ez duena. Goizero hartzen du gozatu handi bat, Jainkoak eguzkia onentzat eta gaiztoentzat aterarazten duelako.

Aita horrek egitasmo handi bat du bihotzean: lurra etxe bizigarri egitea. Jesusek ez du dudarik: Jainkoa ez da aspertuko bere seme-alabak, elkarrekin, azken jai bat gozatzen ikusi arte. Ezin eragotziko du hori inork ere, ez heriotzaren krudeltasunak, ez gizon-emakumeen zuzengabekeriak. Udaberria iristea eta den-dena biziaz bete dezan inork ezin eragotzi duen bezala.

Aita honekiko leial eta beraren Espirituak mugiturik, Jesusek gauza bakar bati ekin dio: mundua gizatiarrago egiteari. Guztiek behar dute ezagutu Berri Ona, batez ere Berri hori gutxienik espero dutenek: bekatariek eta mespretxatuek. Jainkoak ez dauka inor ere galdutzat. Guztien bila dabil. guztiei die dei egiten. Ez da bizi bere seme-alabak kontrolatzen, baizik eta bakoitzari eta guztiei bidea ireki nahi die bizitza gizatiarrago baterantz. Norberaren bihotzari hondoraino entzuten dionak, berari ari da entzuten.

Espiritu horrek gehienik sufritzen dutenengana eragiten dio Jesusi. Bidezkoa da; izan ere, grabaturik ikusten ditu Jainkoaren bihotzean bakarrenik eta zoritxarrekoenik bizi direnen izenak. Guretzat inor ez direnak, horiexek dira Jainkoaren kutunenak. Jesusek badaki, Jainkoari ez diotela ulertzen handikiek, baizik txikiek. Beren malkoak nork xukatuko ez dutelako Jainkoaren bila dabiltzanek sumatzen dute beraren maitasuna.

Hirutasun den Jainkoagan sinesteko erarik hobena, ez da teologoen azalpenak ulertzen saiatzea, baizik eta Jesusen urratsei jarraitzea; Jesus, Jainko Aitaren Seme maite sentiturik eta beraren Espirituak eraginik, guztientzat mundu maitagarriago bat egiteari emanik bizi izan zen.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Hirutasun Santua – B (Mateo 28,16-20)

EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO

¿Cómo se comunicaba Jesús con Dios?, ¿qué sentimientos se despertaban en su corazón?, ¿cómo lo experimentaba día a día? Los relatos evangélicos nos llevan a una doble conclusión: Jesús sentía a Dios como Padre, y lo vivía todo impulsado por su Espíritu.

Jesús se sentía «hijo querido» de Dios. Siempre que se comunica con él lo llama «Padre». No le sale otra palabra. Para él, Dios no es solo el «Santo» del que hablan todos, sino el «Compasivo». No habita en el templo, acogiendo solo a los de corazón limpio y manos inocentes. Jesús lo capta como Padre que no excluye a nadie de su amor compasivo. Cada mañana disfruta porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos.

Ese Padre tiene un gran proyecto en su corazón: hacer de la tierra una casa habitable. Jesús no duda: Dios no descansará hasta ver a sus hijos e hijas disfrutando juntos de una fiesta final. Nadie lo podrá impedir, ni la crueldad de la muerte ni la injusticia de los hombres. Como nadie puede impedir que llegue la primavera y lo llene todo de vida.

Fiel a este Padre y movido por su Espíritu, Jesús solo se dedica a una cosa: hacer un mundo más humano. Todos han de conocer la Buena Noticia, sobre todo los que menos se lo esperan: los pecadores y los despreciados. Dios no da a nadie por perdido. A todos busca, a todos llama. No vive controlando a sus hijos e hijas, sino abriendo a cada uno caminos hacia una vida más humana. Quien escucha hasta el fondo su propio corazón le está escuchando a él.

Ese Espíritu empuja a Jesús hacia los que más sufren. Es normal, pues ve grabados en el corazón de Dios los nombres de los más solos y desgraciados. Los que para nosotros no son nadie, esos son precisamente los predilectos de Dios. Jesús sabe que a ese Dios no le entienden los grandes, sino los pequeños. Su amor lo descubren quienes le buscan, porque no tienen a nadie que enjugue sus lágrimas.

La mejor manera de creer en el Dios trinitario no es tratar de entender las explicaciones de los teólogos, sino seguir los pasos de Jesús, que vivió como Hijo querido de un Dios Padre y que, movido por su Espíritu, se dedicó a hacer un mundo más amable para todos.

José Antonio Pagola

Santísima Trinidad – B (Mateo 28,16-20)

 

 

 

No hay comentarios: