Jesusen hitza

martes, 11 de agosto de 2020

Sufrimendua arindu Aliviar el sufrimiento: Jose Antonio Pagola

 

Jesusek oso adi erreparatzen dio bizitzari. Horretan du ikusten Jainkoaren nahia. Sakon erreparatzen dio kreazioari eta Aitaren misterioa atzematen du, txikienak samur zaintzera gonbidatzen duena. Bihotza ireki dio jendearen sufrimenduari eta Jainkoaren ahotsa entzuten du, halakoari oinazea arintzera dei egiten diona.

 

Jesusek, Tiro eta Sidon aldean, emakume pagano batekin izan zuen topo egite baten oroitzapena gorde digute ebanjelioek. Harrigarria da kontaera, eta argitzen digu nolakoa zuen Jesusek Jainkoari leial izateko bidea.

Emakume bat, bakarrik eta etsirik, bidera irten zaio. Gauza bat bakarrik daki egiten: garrasi egin eta errukia eskatu. Bere alaba, gaixo eta burutik egina ez ezik, «deabru gaizto batek» hartua du. Infernu du bere etxea. Bihotz urratutik erregu hau dario: «Jauna, lagundu nazazu».

Jesusek, espero zitekeen guztiaren kontra, hotz baino hotzago erantzun dio. Bokazio jakin eta zehatz bat du berak: «Israelgo ardi bide galduei» zor die bere bizitza. Ez du bere egitekoa mundu paganoan burruntzalia sartzea: «Ez da on seme-alaben ogia txakurrei botatzea».

Zakarra da esaldia. Baina emakumeak ez du hartu iraintzat. Segur dago eskatu diona gauza ona dela eta, Jesusen irudia berrartuz, hitz miresgarri hauek jaulki dizkio: «Arrazoi duzu, Jauna; baina txakurrek ere jaten dituzte beren nagusien mahaitik eroritako apurrak».

Bat-batean, argi berri batek argitu du Jesus. Arrazoi du emakume honek: gura duen hori bat dator Jainkoaren nahiarekin, honek ez baitu ikusi nahi sufritzen inor ere. Hunkiturik eta mirespenez esan dio: «Emakumea, bai handia dela zure fedea!, bete dadila gura duzuna».

Jesus guztiz segur zegoen bere misioa zein zen esateko; baina, orain, emakume pagano bati berari irakasten utzi dio eta zuzenketa bat egiten. Sufrimenduak ez du lur-mugarik. Egia da Jesusek bere misioa Israelen duela, baina Jainkoaren errukiak sufritzen ari den edozein pertsonagana iritsi behar du.

Sufritzen ari den pertsona batekin topo egiten dugunean, Jainkoaren nahiak dirdira egiten du han argiro eta bete-betean. Haren sufrimena arindu dezagun nahi du Jainkoak. Hura da lehenengo gauza. Beste guztia ondoren dator. Hori izan zen Jesusek jarraitu zuen bidea Aitari leial izateko.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 20. igandea – A (Mateo 15,21-28)

ALIVIAR EL SUFRIMIENTO

 

 

Jesús vive muy atento a la vida. Es ahí donde descubre la voluntad de Dios. Mira con hondura la creación y capta el misterio del Padre, que lo invita a cuidar con ternura a los más pequeños. Abre su corazón al sufrimiento de la gente y escucha la voz de Dios, que lo llama a aliviar su dolor.

Los evangelios nos han conservado el recuerdo de un encuentro que tuvo Jesús con una mujer pagana en la región de Tiro y Sidón. El relato es sorprendente y nos descubre cómo aprendía Jesús el camino concreto para ser fiel a Dios.

Una mujer sola y desesperada sale a su encuentro. Solo sabe hacer una cosa: gritar y pedir compasión. Su hija no solo está enferma y desquiciada, sino que vive poseída por un «demonio muy malo». Su hogar es un infierno. De su corazón desgarrado brota una súplica: «Señor, socórreme».

Jesús le responde con una frialdad inesperada. Él tiene una vocación muy concreta y definida: se debe a las «ovejas descarriadas de Israel». No es su misión adentrarse en el mundo pagano: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos».

La frase es dura, pero la mujer no se ofende. Está segura de que lo que pide es bueno y, retomando la imagen de Jesús, le dice estas admirables palabras: «Tienes razón, Señor; pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos».

De pronto Jesús comprende todo desde una luz nueva. Esta mujer tiene razón: lo que desea coincide con la voluntad de Dios, que no quiere ver sufrir a nadie. Conmovido y admirado le dice: «Mujer, ¡qué grande es tu fe!, que se cumpla lo que deseas».

Jesús, que parecía tan seguro de su propia misión, se deja enseñar y corregir por esta mujer pagana. El sufrimiento no conoce fronteras. Es verdad que su misión está en Israel, pero la compasión de Dios ha de llegar a cualquier persona que está sufriendo.

Cuando nos encontramos con una persona que sufre, la voluntad de Dios resplandece allí con toda claridad. Dios quiere que aliviemos su sufrimiento. Es lo primero. Todo lo demás viene después. Ese fue el camino que siguió Jesús para ser fiel al Padre.

José Antonio Pagola

20 Tiempo ordinario – A (Mateo 15,21-28)

 

No hay comentarios: