Welcome to Gernikaldea 2023/24

domingo, 17 de noviembre de 2013

Los dineros de la Iglesia 02Elizbarrutiak parrokien aldeko familia-harpidetzak lortzeko kanpainiari ekin deutso. Bide batez, eliztarrok Elizearen mantenuan izan beharko geunken partaidetzaren inguruko hausnarketea eragin gura dau.


Kanpaina honen bitartez, fededunen konpromisoa lortu gura da, horretarako honeek familia-harpidetzak egitea proposatzen dalarik. Arratiako parrokia guztietan dagoeneko badaukiez euren orrialde edo bideak Elizearen mantenuan eliztarren partaidetza suspertzeko.

Azken urteetan, parrokietako batzorde ekonomikoek lan handia egiten dihardue alkartearen alde, lekuan lekuko baliabideak administratuz. Martxan jarri dan kanpaina honen azken helburua guztion etxearen autofinantzaketa da, boluntarioen lana eta familia-harpidetzak diralarik horren ardatzak. 


Suscripciones familiares a favor de las parroquias


La Diócesis comienza una campaña para conseguir suscripciones familiares a favor de las parroquias, con la que quiere animar a reflexionar sobre el sentido de la participación de los fieles en el sostenimiento de la Iglesia.

Con esta campaña, se pretende conseguir la implicación de los fieles por medio de la fidelización de las suscripciones familiares. Todaslas parroquias de Arratia ya tienen sus propios folletos o formas de fomentar la participación de los fieles en el sostenimiento de la Iglesia.

A lo largo de los últimos años, las juntas económicas parroquiales realizan una gran labor a favor de la comunidad, administrando los recursos de cada lugar. La campaña que se inicia está dirigida a la autofinanciación de la casa común, sustentada en el trabajo voluntario y las suscripciones familiares.


No hay comentarios: