Jesusen hitza

viernes, 19 de octubre de 2012

Gaisoen Untzio edo Oliaduraren ezarpen elizkizuna

Igorreko parrokian, Urriaren 28an, domekea, eguerdiko 12etan. Bariku eta zapatuan, arrastiko 4,30etan, parrokiko gelatan hitzaldi gogoeta bi izango dira Aita Martzel eta Bizian Gora taldeko kideekaz.
 

    En nuestras comunidades parroquiales son mayoría los entrados en años, y destacan en número las mujeres sobre los hombres. Es de considerar la presencia de la mujer tanto para el cuidado, como para el servicio, como para ser fuente de alegría y gozo..., para todo.
    Aunque sea distinto hoy, antes el hombre era el alfabetizado, el que tenía "escuela"; pero la mujer aprendía en la escuela de la vida; y era, y es actualmente, la entendida en estos menesteres.
    En este momento en que vamos adentrándonos en la edad avanzada, queremos ofreceros desde la la comunidad parroquial un par de cosas: la UNCIÓN DE ENFERMOS (sobre todo a quienes se sienten flojos, enfermos, impedidos...), para que puedan sentir la presencia de Dios en su situación (lo vamos a concretar en la IMPOSICIÓN DE LA UNCIÓN), y, para más adelante, la posibilidad de reunirse con personas con las mismas inquietudes, en los grupos de
«VIDA ASCENDENTE». Son conocidos en Arratia: Aita Martzel es el alma mater de estos grupos. Contaremos con su presencia los días 26 y 27 de octubre, viernes y sábado, a las 4.30 de la tarde, como preparación a la UNCIÓN.
   El domingo, día 28, en la Eucaristía de las 12 sería la UNCIÓN DE ENFERMOS.
    El Sacramento de la UNCIÓN está indicado especialmente para los enfermos y los entrados en edad avanzada, que quieran sentir la presencia de Dios, dador de fortaleza, vigor, ánimo y esperanza.
    Sé agradecido/a.
   Gure Eliz-Alkartean adinean aurreratuak dira nagusi, eta andrazkoak dira gizonezkoak baino asko gehiago. Aintzat hartzekoa da emakumearen hantxe egotea: zaintzeko, zerbitzeko, poz-iturri izateko..., danetarako.
   Gaur besterik jazoten dan arren, lehen gizona zan eskolagotua; baina emakumeak, bizitzearen eskolan ikasia zanez, berak ekian eta daki jakin bizitzako gora-beheretan.
   Une honetan, adinean aurrera joatean, gauza bi eskeini gura deutseguz gura nagusiei Eliz Alkartearen aldetik: euren egoeran (zahartzaro, edo gaisoaldi, edo ezina...) Jainkoaren laguntza eta presentzia somatu daiela (ezaugarritu egingo dogu hori GAISOEN IGORTZA Sakramentua ezarriz), eta, aurrerantzerako, bere tankerako beste batzuekaz alkartzeko aukerea emonez.
«Bizian Gora» litzateke taldearen izena. Ezagunak dira Arratian. Eta bultzada bat emon gura deutsegu, Aita Martzel Andrinuaren eskutik. Bera da talde honeen bultzatzaile, adore-emoile eta bihotz.
    Urriaren 28an ospatuko dogu OLIADUREAREN EZARPENA, 12etako Meza Nagusian.
   Baina aurreko eguenean Aita. Martzelek berak eta bere taldekoek emongo dabez Hitzaldi bi egun hori girotzeko eta gure Eliz Alkarteko nagusiak adoretzeko. Urriaren 26 eta 27an, bariku zapatuak,  arratsaldeko 4,30etan: ETORRI.
      Izan zaitez esker oneko.

No hay comentarios: