Goazen Markinara!

domingo, 25 de abril de 2021

Artea, Dima, Igorre & Zeanuri: Arratiako tranbian Ebanjelioa dogu mapea & Artzain Ona   Gaur gure tranbiak bidaia jarraitzen dau. Ibilbide bat egiterakoan, bidean ez galtzeko, beharrezkoa dogu mapa on bat edo GPS on bat. Bizitzan zorion bidea ez galtzeko, Jesusek bere maitasunaren ebanjelioa itxi euskun mapa lez. Gure tranbian gidari, Jesus doa. Bere mapari jarraituz ez dogu bidea galduko! Ez horixe! Gaur, lehengo eta gaur eguneko ebanjelistak gogoratu doguz.

Zeanuri

 Hoy nuestro tranvía continúa su viaje. A la hora de hacer un viaje, para no perdernos en el camino, necesitamos un buen mapa o un buen GPS. Para no perder el camino de la felicidad en la vida, Jesús nos deja el evangelio de su amor como un mapa para ser felices. Jesús conduce nuestro tranvía. ¡No perderemos el camino siguiendo su mapa! ¡Claro que no! Hoy hemos recordado los evangelistas de ayer y del siglo XXI.

 

 

 

 

  Artzainak ardiak ezagutu, zaindu eta maite dauzan legez, holan ezagutu, zaindu eta maite gaitu Jainkoak.

Como el pastor conoce, cuida y ama a las ovejas, así Dios nos conoce, cuida y ama.

 

                              Gaurko Artzain Ona Zeanurin Beñat izan da, eta eskuetan "Txiki" dauko

 

Artea


 Artean be donmekaz osaptu dabe Familia Ospakizuna. Beste parrokietan legez, gai biak hartu dabez aintzat. Bata, Arratiako tranbiaren parabola edo dinamikea jarraituz, ebanjelioa eta ebanjelistak, zaharrak eta gaur egungoak, gogoratuz. Eurek martakzten daeb zorion bidea gure bizitzan.

Eta domeka honetan Jesus Artazin Ona lez aurkezten jakunez, esku lanaz ardi polit batzuk egin dabez. Argazkian Roberto abadeagaz.

 

 

 

 Igorre


            Gaur gure tranbiak bidaia jarraitzen dau. Ibilbide bat egiterakoan, bidean ez galtzeko, beharrezkoa dogu mapa on bat edo GPS on bat. Bizitzan zorion bidea ez galtzeko, Jesusek bere maitasunaren ebanjelioa itxi euskun mapa lez. Gure tranbian gidari, Jesus doa. Bere mapari jarraituz ez dogu bidea galduko! Ez horixe! Gaur, lehengo eta gaur eguneko ebanjelistak gogoratu doguz.

 Hoy nuestro tranvía continúa su viaje. A la hora de hacer un viaje, para no perdernos en el camino, necesitamos un buen mapa o un buen GPS. Para no perder el camino de la felicidad en la vida, Jesús nos deja el evangelio de su amor como un mapa para ser felices. Jesús conduce nuestro tranvía. ¡No perderemos el camino siguiendo su mapa! ¡Claro que no! Hoy hemos recordado los evangelistas de ayer y del siglo XXI.


 Artzainak ardiak ezagutu, zaindu eta maite dauzan legez, holan ezagutu, zaindu eta maite gaitu Jainkoak.

Como el pastor conoce, cuida y ama a las ovejas, así Dios nos conoce, cuida y ama.


Dima 

https://arratiaeliza.blogspot.com/2013/09/ereilea-parabola-kanta-eta-bideoa.html

 

Maitasuna ereitera

atera zen ereilea;

zabal bihotza eta hausnartu

Jaungoikoaren Hitza

Jaungoikoaren Hitza!

 

Lur landuko haziak soilik

eman zitun fruituak,

batak gutxi, besteak asko,

nork bere neurrikoak.

 

Histori arrunt errez hontan

zeu zara aurkituko;

entzumenik baduzu, entzun,

ta ez zara damutuko.

 

Fitxa bi bete behar doguz eta ospakizunerabn ekarri:

1.- Ebanjelioa dogu mapea. Nork zabaltzen dau gaur egun maitasunaren hitza gure parrokian? 

1.- El Evangelio es el mapa. ¿Quién difunde hoy la palabra amor en nuestra parroquia?

 

2.- Eta esku lan bat, arditxo bi egin eredu hau jarraituz:


 

2.- y una manualidad, haz dos ovejitas siguiendo el modelo.

 


Gurasoentzat

Para los padres

 

Fratelli tutti

 

277. Elizak Jainkoaren ekintza baloratzen du beste erlijioetan, eta "ez du arbuiatzen erlijio hauetan santu eta egiazkoa den ezer". Kristauok, ordea, ezin dugu ezkutatu "ebanjelioaren musikak gure erraietan dardara egiteari uzten badio, galdu egingo dugula errukietatik sortzen den poza, konfiantzatik sortzen den samurtasuna, bere iturria parkatuak eta bidaliak garela jakitean aurkitzen duen adiskidetze-gaitasuna. Ebanjelioaren musikak gure etxeetan, plazetan, lanetan, politikan eta ekonomian jotzeari uzten badio, gizon eta emakume ororen duintasunaren alde borrokatzera desafiatzen gintuen doinua itzaliko dugu ". Beste batzuk beste iturri batzuetatik edaten dute. Guretzat, giza duintasunaren eta anaitasunaren iturburu hori Jesukristoren Ebanjelioan dago. Hortik sortzen da "pentsamendu kristauarentzat eta Elizaren ekintzarentzat harremanari, bestearen misterio sakratuarekiko topaketari, guztion bokazio gisa gizateria osoarekiko komunio unibertsalari ematen zaion lehentasuna".

 

282. Aldi berean, "Fededunek hitz egiteko eta guztion onerako eta pobreenen sustapenerako elkarrekin jarduteko espazioak aurkitu behar ditugu. Kontua ez da denok light gehiago izatea, edo geure sinesmenak ezkutatzea, desberdin pentsatzen duten beste batzuekin topo egin ahal izateko. Fededunok gure iturrietara itzuli nahi dugu funtsezkoan kontzentratzeko: Jainkoa gurtzea eta hurkoa maitatzea. Horrela, gure doktrinen alderdi batzuek, beren testuingurutik kanpo, ez dezaten azkenean mespretxua, gorrotoa, xenofobia eta bestearen ukazioa elikatu.

 


 

 

 

277. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, y «no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. (…)  Pero los cristianos no podemos esconder que «si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonadosenviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer». Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge «para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos».

 

 

282. También «los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. […] Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico». Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro.

 


 No hay comentarios: