Domekan Familia Ospakizuna

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Acogida a refugiados en IgorreParrokiak sakristauaren etxea eskeini deutso Igorreko Udalari eta Arratiako Mankomunitateari errefuxiatuak urte batzutan hartu gura badabez.
La parroquia ha ofrecido la vivienda del sacristán al Ayuntamiento de Igorre y a la Mancomunidad de Arratia para acoger refugiados si lo consideran conveniente.
 

Igorreko Pastoral Batzordearen ebatzia izan da eta alkate jaunari eta mankomunitateko presidentaeri bialdu jako eskeintza hau.
Ha sido una propuesta aprobada por el Consejo Parroquial de Igorre y trasmitida a Venta Anzola,  alcalde Igorre y a Miguel Angel Etxebarria,  presidente de la Mancomunidad de Arratia.
Errefuxiatuko harrera Igorren

Igorreko Parrokia prest dago administrazio publikoekin lan egiteko errefuxiatuen harreran, eta hurrago  daukagunetik hasita Igorreko Udala eta Arratiako Mankomunitateagaz gogoeta hau partekatu gura dau.
Izan ere, Administrazio Publikoari dagokio, nazioarteko erantzukizunen arabera, errefuxiatuaren estatutu juridikoa ezartzea eta pertsona eta familiei bizilekua ematea.
Kristau alkarteak eskuzabaltasunez parte hartzera deituta dagoz, bakoitza bere neurrian. Horregatik, Igorreko Pastoral Batzordeak Igorreko Udalari eta Arratiako Mankomunitateari sakristiako bizilekua eskeintzea pentsatu dau, bi edo hiru urtetan, harrera etxe bihurtzeko, beharko dauzan atontze beharrak burutu ondoren.
Kristau alkarte bezala, pertsonen bereizkeria egiteko arriskua dagoen une honetan, krisi honen aurrean Arratiako harrera solidarioagaz bat egin gura geunke.
Ezin dugu ahaztu krisi hau injustiziak eta gerrak eragina dela. Larrialdian eskaintzen dogun laguntza humanitarioaz gain, egoera hau sortarazten daben arrazoiei aurpegi emon behar deutsegu. Horregaitik, drama izugarri hau sortu dan tokietan zuzentasuna eta bakea berpiztearen alde jokatu behar dogula uste dogu, gerra honen sortzaileak eta hornitzaileak salatuz.
Igorreko Parrokiko Pastoral Batzordea

Igorren, 2015-09-22a.Acogida a refugiados en Igorre

La Parroquia de Igorre está dispuesta a colaborar con las administraciones públicas en la acogida a los refugiados, y comenzando con lo más cercano quiere compartir esta reflexión con el Ayuntamiento de Igorre y la Mancomunidad de Arratia..
Corresponde a la Administración Pública, conforme a los compromisos internacionales adquiridos, otorgar el estatuto jurídico de refugiado y asignar a las personas y familias el lugar de residencia.
Las comunidades cristianas están llamadas a colaborar generosamente en la medida de sus posibilidades. Por eso, el Consejo Pastoral de la Parroquia de Igorre ha decidio ofrecer al Ayuntamiento de Igorre y a la Mancomunidad de Arratia la vivienda del sacristán, durante un periodo de dos o tres años, para que, tras los trabajos de acondicionamiento, pueda servir de vivienda de acogida.
No podemos olvidar que esta crisis está originada por la injusticia y la guerra. Además del ofrecimiento de la ayuda humanitaria de emergencia, es necesario el compromiso por erradicar las causas que provocan esta situación. Por ello, debemos buscar el restablecimiento de la equidad, la justicia y la paz en los lugares donde se ha originado este terrible drama humano, denunciando a los que organizan y mantienen viva dicha guerra.
Consejo Pastoral de la Parroquia de Igorre
Igorre, 2015-09-22

 

No hay comentarios: