Berrogei egun

viernes, 5 de julio de 2013

Arratia orritxoa eta bloga. Banaketa eta asetasuna 2013. Emoitzak

Hona hemen Arratiako orritxoa eta blogari buruz egindako inkestaren emoitzak labur-labur.
Resumen de los resultados de la encuesta sobre la hoja Arratia y el blog.


1. Parrokia

Arantzazu27%
Areatza27%
Artea27%
Bedia14%
Dima311%
Igorre725%
Lemoa311%
Zeanuri621%
Beste bat Otra27%

2. Erantzuten dauena da

Katekesiko gurasoa725%
Parrokiko boluntarioa1554%
Eleiztarra27%
Beste bat414%

3. Kurtsoan zehar Arratiako Eliza orritxoaren zenbaki bi atara dira: 11.ena: Ziortzako Ibilaldia, Garizumako gogoetak, umeentzako irudia margoztuteko… 12.ena: Aste Santurako orduak, otoitzak, umeentzako irudia margoztuteko… Ikusi dozu batan bat?

BAI28100%
EZ00%

4. Baloratu eizu orritxoa 1etik 10 bitartean: (1 txarrena, 10 onena)

100%
200%
300%
400%
500%
614%
7830%
81244%
9415%
1027%

5. Orri bakoitzeko 1200 ale atara dira. Sobra direnak elizatik kanpo inon ikusi dozuz: buzoian, medikuen kontsultan...

Ez ez ez dot ikusi Auzoetan Inon be ez Medikuen kontsultan ez tablón de anuncios medikuen kontsultan Batzokian, dendan... ez dut ikusi ez Ez dakit Auzoetan Ez dot ikusi EZ Ez dakit Auzoetan EZ

6. Orritxook euskeraz eta gaztelaniaz datoz. Zelan ikusten dozu hizkuntzen proportzioa? (1 txarrena, 10 onena)

100%
200%
300%
414%
500%
614%
7520%
81040%
9624%
1028%

7. Orritxook umeek egiteko orrialde bat dakarre, margoztu, itaun errez batzuk... Zelan ikusten dozu ume eta familientzako orrialde hori? (1 bapez egokia, 10 oso egokia)

100%
200%
300%
400%
500%
614%
7312%
81040%
9624%
10520%

8. Zure ustez, holako orritxoak atara behar leikez urtean zenbat aldiz?

2726%
31037%
4622%
Hilero415%
Beste bat00%

9. Arratiako orritxoak tratatzen dituan gaiak egokiak dira zure ustez?

BAI15100%
EZ00%

10. Arratiako orritxoak tratatzeko ze beste gai proposatzen dozu?

? ----------- pluralismoa dela eta, jakin eraso umeei denak bardinak garela Ez dakit INGURUKO GAIAK gazte taldeak(Ez umeak)

11. Arratiako Elizak blog bat dauka interneten. Entzun dozu dagoenik?

BAI2796%
EZ14%

12. Bloga inoiz bisitatu badozu: Baloratu eizu bloga 1etik 10 bitartean: (1 txarrena, 10 onena)

100%
200%
300%
400%
500%
615%
715%
8627%
9941%
10523%

13. Arratia blogak tratatzen dituan gaiak egokiak dira zure ustez?

BAI14100%
EZ00%

14. Arratia blogak tratatzeko ze beste gai proposatzen dozu?

? ------------- Ez dakit OINGOZ ONDO DAGOZ Eleiz barrutiko gazteen taldeen sortzea

15. Beste ezer gehitu gura dozunik edo iradokizunik?

Jarraitu bide honetatik. Gehiago zabaldu bloga. Plataforma digitalak hainbat aukera emoten deuskuz ebanjeliizatze arloan ere bai ------------- Ez Ezer

No hay comentarios: